Valresultat 2019

Vennesla

Skarpengland
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

37,1 %
318 røyster
22,1 %
190 røyster
12,6 %
108 røyster
10,7 %
92 røyster
7,1 %
61 røyster
3,0 %
26 røyster
2,8 %
24 røyster
2,4 %
21 røyster
1,4 %
12 røyster
0,7 %
6 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 613 røysteføre i Skarpengland.
63 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Skarpengland
Fylkestingsval