Valresultat 2019

Vennesla

Vikeland
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,2 %
323 røyster
18,9 %
243 røyster
18,9 %
242 røyster
12,5 %
160 røyster
11,1 %
142 røyster
4,4 %
57 røyster
4,4 %
56 røyster
2,2 %
28 røyster
1,6 %
20 røyster
0,9 %
12 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 707 røysteføre i Vikeland.
60 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Vikeland
Fylkestingsval