Valresultat 2019

Agder

Valle
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,5 %
264 røyster
39,0 %
254 røyster
16,0 %
104 røyster
4,6 %
30 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Valle kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Valle kommune bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Veien mellom Brokke og Sule­skard bør være åpen hele året selv om det koster mye penger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Valle kommune må kutte i tilbudet til inn­byg­gerne for å spare penger.

Visste du at ...

Det er  951 røysteføre i Valle.
71 %har røysta
Av alle 665 røyster i Valle var 237 røyster, altså
36 %førehandsrøyster
Av alle 665 røyster i Valle var
13blanke røyster
I Valle stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Valle
Fylkestingsval