Valresultat 2019

Agder

Åmli
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

47,0 %
448 røyster
30,1 %
287 røyster
14,2 %
135 røyster
8,8 %
84 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Åmli kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Åmli må unngå en kom­mune­sam­men­slå­ing de neste fire årene.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Åmli kommune trenger ikke et vin­mono­pol.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Dølemo opp­vekst­sen­ter bør legges ned og elevene skysses til Åmli skule.

Visste du at ...

Det er  1 464 røysteføre i Åmli.
67 %har røysta
Av alle 969 røyster i Åmli var 217 røyster, altså
22 %førehandsrøyster
Av alle 969 røyster i Åmli var
15blanke røyster
I Åmli stilte
4lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Åmli
Fylkestingsval