Valresultat 2019

Farsund

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,8 %
361 røyster
20,5 %
299 røyster
16,4 %
238 røyster
14,2 %
207 røyster
8,2 %
119 røyster
6,5 %
95 røyster
3,6 %
52 røyster
3,5 %
51 røyster
2,3 %
33 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval