Valresultat 2019

Lindesnes

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,4 %
1031 røyster
21,7 %
880 røyster
16,4 %
668 røyster
8,9 %
362 røyster
8,6 %
351 røyster
5,6 %
227 røyster
3,9 %
160 røyster
3,9 %
157 røyster
2,1 %
85 røyster
1,9 %
78 røyster
1,5 %
59 røyster
0,1 %
4 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval