Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Fyresdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

53,6 %
404 røyster
34,1 %
257 røyster
12,3 %
93 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Ja, dei held på fleirtalet.
Årets val9 av 17 plassar
Førre val10 av 17 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Fyresdal kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bom­pen­gar er nød­ven­dig for å redusere bil­bru­ken, og for å skaffe pengar til nye anlegg.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elevane i Fyresdal bør få gratisSFO og gratis mat på skulen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Fyresdal bør slå seg saman med ein eller fleire nabo­kom­mu­nar.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Buplikt for land­bruks­ei­ge­do­mar er nød­ven­dig for å sikre buset­jinga.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt i bustader for å hindre at dei blir brukt som fri­tids­hus.

Høgre er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gje inn­byg­ga­rane gode nok tenester.

Høgre er heilt einig i at:

Fyresdal bør slå seg saman med ein eller fleire nabo­kom­mu­nar.

Høgre er heilt ueinig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt i bustader for å hindre at dei blir brukt som fri­tids­hus.

Visste du at ...

Det er  1 022 røysteføre i Fyresdal.
75 %har røysta
Av alle 763 røyster i Fyresdal var 190 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 763 røyster i Fyresdal var
9blanke røyster
I Fyresdal stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Fyresdal
Fylkestingsval