Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Tokke
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

43,5 %
553 stemmer
35,8 %
455 stemmer
9,8 %
125 stemmer
6,5 %
83 stemmer
4,3 %
54 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 21 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Beholder Senterpartiet flertallet?

Ved forrige kommunevalg fikk Senterpartiet rent flertall. Får de over halvparten av plassene i år også?

Nei, de beholder ikke flertallet
Årets valg9 av 21 plasser
Forrige valg11 av 21 plasser
  • SP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret, må partier få flertall i salen.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har fått flest stemmer i Tokke kommune. Miljøpartiet De Grønne har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Eige­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gje gode nok tenester til inn­byg­ga­rane.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt i bustader for å hindre at dei blir brukt som fri­tids­hus.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Eige­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gje gode nok tenester til inn­byg­ga­rane.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Det bør opnast fleire pri­vat­sku­lar.

Miljøpartiet De Grønne er helt uenig i at:

Det bør bli enklare å få løyve til å bygge i strand­sona ved Bandak.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Tokke bør bremse hytte­ut­byg­ginga.

Miljøpartiet De Grønne er helt enig i at:

Det bør ikkje gjevast løyve til å bygge ut fleire elvar med vass­kraft.

Visste du at ...

Det er  1 805 stemmeberettigede i Tokke.
73 %har stemt
Av alle 1 279 stemmer i Tokke var 332 forhåndsstemmer, altså
26 %forhåndsstemmer
Av alle 1 279 stemmer i Tokke var
9blanke stemmer
I Tokke stilte
5lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Tokke
Fylkestingsvalg