Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Tinn
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

28,4 %
874 stemmer
24,2 %
745 stemmer
23,2 %
716 stemmer
18,0 %
554 stemmer
3,7 %
115 stemmer
2,5 %
78 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 25 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Sosialistisk Venstreparti.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har fått flest stemmer i Tinn kommune. Sosialistisk Venstreparti har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Tinn kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Tinn kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Tinn bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er helt enig i at:

Et nytt Eldres hus er kommunen neste store inves­te­ring.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Hytte­ut­byg­gin­gen bør bremses opp og det bør gis færre til­la­tel­ser.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Tinn kommune bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

I Tinn bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Tinn kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Tinn kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Tinn.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Tinn bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen ved Tinn­sjøen og Møsvatn.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Det bør ikke gis til­la­telse til å bygge ut flere elver med vann­kraft.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Et nytt Eldres hus er kommunen neste store inves­te­ring.

Visste du at ...

Det er  4 708 stemmeberettigede i Tinn.
66 %har stemt
Av alle 3 128 stemmer i Tinn var 946 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 3 128 stemmer i Tinn var
46blanke stemmer
I Tinn stilte
6lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Tinn
Fylkestingsvalg