2019 VÁLGABOHTOSAT

Vestfold og Telemark

Tinn
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

28,4 %
874 jienat
24,2 %
745 jienat
23,2 %
716 jienat
18,0 %
554 jienat
3,7 %
115 jienat
2,5 %
78 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 25 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Guovddášbellodat lei lagamus fidnet vel saji, maid livččii váldán dás: Sosialisttalaš Gurutbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Guovddášbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Sosialisttalaš Gurutbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Tinn kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Tinn kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Tinn bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Et nytt Eldres hus er kommunen neste store inves­te­ring.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Hytte­ut­byg­gin­gen bør bremses opp og det bør gis færre til­la­tel­ser.

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Tinn kommune bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Sosialisttalaš Gurutbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

I Tinn bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Tinn kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Sosialisttalaš Gurutbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Tinn kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Tinn.

Sosialisttalaš Gurutbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Tinn bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Sosialisttalaš Gurutbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen ved Tinn­sjøen og Møsvatn.

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør ikke gis til­la­telse til å bygge ut flere elver med vann­kraft.

Sosialisttalaš Gurutbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Et nytt Eldres hus er kommunen neste store inves­te­ring.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  4 708 jienastanvuoigatvuođalačča.
66 %leat jienastan
Buot  3 128 jienas ledje 946 ovdagihti jiena, namalassii
30 %ovdagihtii jiena
Buot 3 128 jienas dáppe ledje
46guoros jiena
dáppe ledje
6 listta válggas

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Tinn
Fylkkadikkeválggat