Valgresultat 2019

Viken

Lunner
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

37,2 %
1718 stemmer
22,2 %
1025 stemmer
15,1 %
699 stemmer
8,3 %
383 stemmer
5,3 %
244 stemmer
4,8 %
221 stemmer
4,5 %
208 stemmer
2,7 %
123 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 25 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Venstre var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Lunner kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­ten i Lunner må fjernes.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Alle kom­mu­nalt eide barne­ha­ger i Lunner bør kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det var dumt å la en stif­telse overta kom­mu­nens sosial­bo­li­ger.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det er ikke sikkert at dagens skole­struk­tur i Lunner er den beste.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Alle kom­mu­nalt eide barne­ha­ger i Lunner bør kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Flisfyrt for­bren­nings­an­legg i sentrum av Harestua må skrin­leg­ges.

Visste du at ...

Det er  7 135 stemmeberettigede i Lunner.
66 %har stemt
Av alle 4 708 stemmer i Lunner var 1 058 forhåndsstemmer, altså
22 %forhåndsstemmer
Av alle 4 708 stemmer i Lunner var
87blanke stemmer
I Lunner stilte
8lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Lunner
Fylkestingsvalg