Valresultat 2019

Innlandet

Gran
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,0 %
2008 røyster
27,3 %
1892 røyster
20,4 %
1411 røyster
9,4 %
649 røyster
5,4 %
375 røyster
4,6 %
318 røyster
2,0 %
141 røyster
1,9 %
129 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Gran Bygdeliste har fått flest røyster i Gran kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Gran Bygdeliste er heilt einig i at:

Gran bør fjerne eien­doms­skat­ten.

Gran Bygdeliste er heilt einig i at:

Gran bør opp­rett­holdeskole­struk­tu­ren.

Gran Bygdeliste er heilt ueinig i at:

Kommunen bør innføre en for­søks­ord­ning med 6-timers dag med full lønns­kom­pen­sa­sjon.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gran bør opp­rett­holdeskole­struk­tu­ren.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør innføre en for­søks­ord­ning med 6-timers dag med full lønns­kom­pen­sa­sjon.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Uansett syke­hjems­al­ter­na­tiv, bør kommunen være åpen for privat eierskap og/​eller privat drift.

Visste du at ...

Det er  10 964 røysteføre i Gran.
64 %har røysta
Av alle 6 980 røyster i Gran var 2 424 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 6 980 røyster i Gran var
57blanke røyster
I Gran stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Gran
Fylkestingsval