Valgresultat 2019

Nordland

Lurøy
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

30,8 %
331 stemmer
30,0 %
322 stemmer
19,6 %
211 stemmer
9,6 %
103 stemmer
5,0 %
54 stemmer
3,4 %
36 stemmer
1,6 %
17 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 19 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Kristelig Folkeparti var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Lurøy kommune. Høyre har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Lurøy sier ja til mer oppdrett i kommunen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ferge- og hur­tig­båt­ru­ter er avgjø­rende for å opp­rett­holde boset­ting.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Dagens skole­struk­tur i Lurøy må opp­rett­hol­des.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bust­ne­s­lia må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Høyre er helt uenig i at:

Kom­mu­nene Hemnes, Lurøy, Træna, Nesna, og Rana bør på sikt bli en stor kommune.

Høyre er helt enig i at:

Ferge- og hur­tig­båt­ru­ter er avgjø­rende for å opp­rett­holde boset­ting.

Høyre er helt uenig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å opp­rett­holde skoler, og omsorgs­til­bud i Lurøy.

Høyre er helt enig i at:

Bust­ne­s­lia må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Visste du at ...

Det er  1 532 stemmeberettigede i Lurøy.
71 %har stemt
Av alle 1 086 stemmer i Lurøy var 264 forhåndsstemmer, altså
24 %forhåndsstemmer
Av alle 1 086 stemmer i Lurøy var
12blanke stemmer
I Lurøy stilte
7lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Lurøy
Fylkestingsvalg