Valresultat 2019

Nordland

Rana
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,2 %
3803 røyster
28,9 %
3764 røyster
12,8 %
1674 røyster
7,7 %
998 røyster
6,8 %
885 røyster
5,9 %
763 røyster
3,6 %
471 røyster
3,6 %
468 røyster
1,6 %
210 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 37 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Raudt.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Rana kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Rana kommune bør støtteutbyg­ging av vind­møl­ler på Sjon­fjel­let.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Rana kommune må ha planene klare for å endre skole­struk­tur, og barne­hage­til­bud.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Rana må ta ett større ansvar for opp­ryd­ding av tid­li­gere miljø­for­urens­ning.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Rana kommune må ta større ansvar for stu­den­ter.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Bust­ne­s­lia, og Sjon­fjel­let må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kom­mu­nene Hemnes, Lurøy, Træna, Nesna, og Rana bør på sikt bli en stor kommune.

Visste du at ...

Det er  20 943 røysteføre i Rana.
63 %har røysta
Av alle 13 172 røyster i Rana var 5 675 røyster, altså
43 %førehandsrøyster
Av alle 13 172 røyster i Rana var
136blanke røyster
I Rana stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Rana
Fylkestingsval