Valresultat 2019

Nordland

Nesna
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,7 %
381 røyster
23,2 %
217 røyster
19,3 %
181 røyster
12,4 %
116 røyster
4,4 %
41 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Borgerlig fellesliste var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Miljøpartiet Dei Grøne.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Nesna kommune. Borgerlig fellesliste har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Nesna bør si ja til oppdrett i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bust­ne­s­lia, og Sjon­fjel­let må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kom­mu­nene Hemnes, Lurøy, Træna, Nesna, og Rana bør på sikt bli en stor kommune.

Borgerlig fellesliste er heilt einig i at:

Nesna bør si ja til oppdrett i kommunen.

Borgerlig fellesliste er heilt ueinig i at:

Nesna må bruke eien­doms­skatt for å møte frem­ti­dens krav for å gjen­nom­føre lov­på­lagte oppgaver.

Borgerlig fellesliste er heilt einig i at:

Bust­ne­s­lia, og Sjon­fjel­let må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Visste du at ...

Det er  1 381 røysteføre i Nesna.
69 %har røysta
Av alle 944 røyster i Nesna var 328 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 944 røyster i Nesna var
8blanke røyster
I Nesna stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Nesna
Fylkestingsval