Valresultat 2019

Lurøy

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

37,9 %
99 røyster
32,6 %
85 røyster
15,7 %
41 røyster
5,7 %
15 røyster
4,2 %
11 røyster
3,4 %
9 røyster
0,4 %
1 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval