Valresultat 2019

Nordland

Leirfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,7 %
534 røyster
36,2 %
442 røyster
10,2 %
124 røyster
5,7 %
70 røyster
4,2 %
51 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Leirfjord kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kom­mu­nene Leir­fjord, Alsta­haug, Dønna og Herøy bør på sikt bli en stor kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Leir­fjord bør si ja til mer oppdrett i kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kom­mu­nene Leir­fjord, Alsta­haug, Dønna og Herøy bør på sikt bli en stor kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Et nytt stortsykehus for Helge­land bør ligge i Leir­fjord.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren må ligge fast de neste fire årene.

Visste du at ...

Det er  1 765 røysteføre i Leirfjord.
70 %har røysta
Av alle 1 231 røyster i Leirfjord var 597 røyster, altså
48 %førehandsrøyster
Av alle 1 231 røyster i Leirfjord var
10blanke røyster
I Leirfjord stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Leirfjord
Fylkestingsval