Valresultat 2019

Nordland

Vevelstad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

58,3 %
147 røyster
41,7 %
105 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 13 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kommunelista var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Samarbeidslisten.

Kva meiner partia?

Samarbeidslisten har fått flest røyster i Vevelstad kommune. Kommunelista har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Samarbeidslisten er heilt ueinig i at:

Vevel­stad må slå seg sammen med nabo­kom­mu­nene Brønnøy, Vega, Sømna og Bindal.

Samarbeidslisten er heilt ueinig i at:

Vevel­stad må innføreeien­doms­skatt for å opp­rett­holde dagens drift.

Samarbeidslisten er heilt einig i at:

Vevel­stad har behov for nye inn­byg­gere og må gis adgang til å ta imot flere flykt­nin­ger.

Kommunelista er heilt ueinig i at:

Vevel­stad må slå seg sammen med nabo­kom­mu­nene Brønnøy, Vega, Sømna og Bindal.

Kommunelista er heilt ueinig i at:

Vevel­stad må innføreeien­doms­skatt for å opp­rett­holde dagens drift.

Kommunelista er heilt einig i at:

Det er uheldig for lokal­de­mo­kra­tiet at bare to uav­hen­gige lister stiller til valg i Vevel­stad.

Visste du at ...

Det er  403 røysteføre i Vevelstad.
67 %har røysta
Av alle 264 røyster i Vevelstad var 120 røyster, altså
45 %førehandsrøyster
Av alle 264 røyster i Vevelstad var
12blanke røyster
I Vevelstad stilte
2lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Vevelstad
Fylkestingsval