Valresultat 2019

Sauda

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

49,2 %
406 røyster
20,5 %
169 røyster
11,4 %
94 røyster
7,9 %
65 røyster
4,8 %
40 røyster
3,9 %
32 røyster
2,3 %
19 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval