Valresultat 2019

Sauda

Risvoll
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

62,0 %
256 røyster
15,7 %
65 røyster
9,4 %
39 røyster
4,4 %
18 røyster
3,9 %
16 røyster
2,9 %
12 røyster
1,7 %
7 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  806 røysteføre i Risvoll.
75 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Risvoll
Fylkestingsval