Hopp til innhold

Lurer du på noe om Abbasi-saken? Dette handler den om

I sju år har familien Abbasi forsøkt å få asyl i Norge. Forholdet til far er det mest sentrale. Her er historien om Abbasi-familien.

Elever demonstrerer med hjerter for Abbasi-familien i Trondheim

ENGASJEMENT: Abbasi-saken har vakt sterke følelser blant folk, særlig i Trondheim.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

2009: Den eldste sønnen i Abbasi-familien søkte asyl i Norge. Han fikk innvilget oppholdstillatelse som enslig, mindreårig asylsøker.

11. juli 2012: De yngre søsknene, Yasin og Taibeh Abbasi, søkte asyl i Norge. I intervjuene sa de at de er borgere av Afghanistan. At Yasin er født der, men Taibeh i Iran. Søsknene fortalte at familien hadde bodd i Iran siden 1998.

Moren, Atefa Rezaie, søkte asyl i august samme år. Det gjorde hun sammen med yngstesønn Eshan. Moren sa til norske myndigheter at hun og mannen hadde bodd rundt ni måneder i Kabul før de flyktet til Iran. Ifølge henne flyktet de fordi mannen var truet på livet av Taliban i 1998.

Hun fortalte at faren var kommet bort fra de andre da de flyktet.

Moren fikk midlertidig opphold i Norge 21. september 2012.

Utlendingsdirektoratet ga henne flyktningstatus. De la til grunn at det var utrygt for henne å returnere til hjemlandet Afghanistan, fordi mannen var forsvunnet. Som enslig kvinne uten mannlig nettverk ville livet i Afghanistan bli for vanskelig.

Atefa Rezaie på støttekonserten i Vår Frue Kirke

NYE FORKLARINGER: Hverken tingretten eller lagmannsretten fester lit til Atefa Rezaies forklaring om at hun og ektemannen var kommet bort fra hverandre.

Foto: Morten Andersen / NRK

Samme dag fikk de tre yngste søsknene, Yasin, Taibeh og Ehsan, midlertidige oppholdstillatelser med flyktningstatus.

Desember 2012 ​​​​​dukket faren opp i Norge.

Også han søkte asyl, som han fikk avslag på to måneder senere. UDI mente at han ikke i tilstrekkelig grad kunne sannsynliggjøre en velbegrunnet frykt for forfølgelse. De mente også at det ikke var fare for at han ved retur til hjemlandet kunne få dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

21. februar 2013 ble resten av familien varslet om at UNE vurderte å trekke flyktningstatusen og oppholdstillatelsen i Norge.

25. mars i 2014 ble den kalt tilbake. Årsaken: Moren kunne ikke lenger anses som enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet.

Familien klaget saken inn til UNE, som 14. oktober opprettholdt tilbakekallet.

25. oktober 2014 forsvant ektemannen for andre gang.

Familien ble forsøkt uttransportert for første gang i desember 2014.

Utsendelsen av familien er utsatt flere ganger. Familien har fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse. Asylsaken er prøvd for retten i flere runder.

  • Familien vant i tingretten i 2016. UNE anket til lagmannsretten.
  • UNE vant i lagmannsretten i september 2017.
  • I november 2017 avviste Høyesterett familiens anke.
Taibeh Abbasi under støttemarkering i Vår Frue

LOKALT ENGASJEMENT: Mange møtte opp i Vår Frue kirke under ei av mange støttemarkeringer som har vært i Trondheim de siste årene.

Foto: Morten Andersen / NRK

I løpet av 2017 vokste engasjementet rundt saken. Amnesty lagde en internasjonal kampanje for å støtte familien. Flere demonstrasjoner ble arrangert. Spesielt skoleelever sto på at familien skulle bli.

I mars 2018 sa Taibeh Abbasi at hverken hun eller familien kom til å reise frivillig fra Norge.

Natt til lørdag 15. juni 2019 ble familien pågrepet i Trondheim og tvangsutsendt.

Flere har reagert på at familien skulle sendes til Afghanistan. Til et utrygt land, hvor de to yngste søsknene aldri har vært.

Moren skal ha blitt bevisstløs under pågripelsen. Hun var bevisstløs under hele flyturen til Tyrkia. På grunn av helsetilstanden ble hun sendt tilbake til Norge.

18. juni skulle søsknene sendes til Afghanistan. Men myndighetene nektet å ta dem imot.

Norske myndigheter tok derfor søsknene tilbake til Norge.

Familien har fremdeles ikke oppholdstillatelse i Norge. Advokaten deres vurderer å be Utlendingsnemnda (UNE) om å se på saken på nytt.

Abbas-familien tilbake i Trondheim

TILBAKE I NORGE: Familien Abbasi landet på værnes torsdag 20. juni 2019. Her er brødrene Yasin og Eshan avbildet.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix