Hopp til innhold

Vurderer å sende omgjøringsbegjæring til UNE for familien Abbasi

Abbasi-familiens advokat Erik Vatne jobber for at familien skal få lovlig opphold i Norge, og vurderer å sende en omgjøringsbegjæring til UNE.

Yasin Abbasi og Taibeh Abbasi går i demonstrasjonstog i oktober 2017.

STØTTEMARKERING: Yasin og Taibeh Abbasi har lenge kjempet for å få bli i Norge. Her går de i demonstrasjonstog i Trondheim i oktober 2017.

Foto: Hilde Grande / NRK

Familien har fremdeles ikke oppholdstillatelse i Norge, og vurdering av en omgjøringsbegjæring kan ta opptil seks uker eller flere måneder, ifølge UNE.

– Vi skal om kort tid gå i gang med arbeidet med å få formalisert et lovlig oppholdsgrunnlag for familien, sier advokat Vatne til NRK.

Portrettbilde av advokat Erik Vatne foran et tre

Advokat Erik Vatne vurderer nå å sende en omgjøringsbegjæring til UNE for at familien skal få lovlig opphold i Norge.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Familien er ventet tilbake til Trondheim i dag.

Selv om det blir sendt en slik anmodning gir ikke det familien rett til å bli i Norge.

– Hvis du har fått avslag i UNE, er du pliktig til å reise ut av landet. Det går an å be om utsatt iverksetting, som betyr at UNE vurderer om du kan få bli lovlig i landet til omgjøringsanmodningen er ferdigbehandlet, sier Børge Sildnes i UNE til NTB.

De tre søsknene Abbasi på scenen i Trondheim under en støttemarkering i oktober 2017

TØFF KAMP: De tre søsknene Taibeh, Yasin og Ehsan Abbasi kommer etter planen tilbake til Trondheim i dag. Her ser vi dem under en markering til støtte for familien i hjembyen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Hilde Grande / NRK

Helsesituasjonen kan bli avgjørende

Familien ble forsøkt tvangsutsendt fra Norge siste lørdag, men av helsemessige årsaker ble moren sendt tilbake til Norge. Kort tid etter kom også de tre søsknene tilbake til Norge. Afghanske myndigheter nektet å ta imot dem.

– Dersom vi mener asylsøkeren ikke har beskyttelsesbehov, vurderer vi om han eller hun kan få oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Her kan for eksempel helsesituasjonen til søkeren bli avgjørende, sier Sildnes.

Får hjelp av støttegruppa

Leder i støttegruppa for familien Abbasi, Einar Vegge, er sammen med familien og følger dem i dag tilbake til Trondheim.

– De har fått hvile, men trenger fortsatt ro, sier Vegge som ber familien få være i fred.

Abbasi-familien flyktet til Norge i 2012 og fikk midlertidig oppholdstillatelse, primært fordi de ikke visste hvor faren befant seg. I desember 2012 søkte faren om oppholdstiltatelse i Norge. I januar 2013 ble søknaden avslått.

I mars 2014 ble også moren og barnas flyktningstatus og oppholdstillatelse tilbakekalt, da hun ikke lenger kunne anses som enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet.

Siden har familien fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse, og asylsaken har vært prøvd for retten i flere runder.

UNE ga medhold i 12 prosent av sakene i 2018. Dette inkluderer både omgjøringsanmodninger og klagesaker etter behandling i UDI.