Hopp til innhold

Krever at myndighetene griper inn mot ulovlig dumping av lusemidler

Flere oppdrettsselskap driver med ulovlig dumping av lusemidler nært viktige reke- og fiskeområder. Aktørene som har gjort dette, må stilles til ansvar, mener Norges Fiskarlag.

Otto Gregussen

SKUFFET: – Vi er veldig skuffet hvis det har foregått lovbrudd. Vi har vanligvis et godt og tillitsfullt samarbeid med oppdrettsnæringen, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen, til NRK.

Foto: Even Langmo / NRK

I mars 2017 ble det innført forbud mot dumping av lusemidler i nærheten av rekefelt og gyteområder for fisk. NRK har avslørt at flere aktører i oppdrettsnæringen bryter det nye regelverket – uten å bli straffet.

Én av disse aktørene er brønnbåtselskapet Sølvtrans, hvor den nye fiskeriministeren Harald Tom Nesvik nettopp jobbet i.

Flere selskap innrømmer regelbrudd, mens andre mener regelverket er for vanskelig å skjønne – ett og et halvt år etter at de nye reglene ble innført.

– En sak for norske myndigheter

Norges Fiskarlag reagerer sterkt på NRKs avsløring, og krever at myndighetene griper inn.

– Hvis det foregår lovbrudd, så er det en sak for norske myndigheter. De som har gjort noe galt må i så fall stilles til ansvar, og norske myndigheter må kunne bevise dette, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen, til NRK.

– Vi er veldig skuffet. Fiskarlaget har vanligvis et godt og tillitsfullt samarbeid med oppdrettsnæringen, sier Gregussen.

Døde reker

LUSEMIDLER OG REKEDØD: Norges Fiskarlag har de siste årene mottatt mange bekymringsmeldinger fra ulike fiskere om døde reker, hummer, krabber og krill nær oppdrettsanlegg.

Foto: Åge Wee

Mener lusemidler er en fare for reker og miljø

Fiskarlaget mener at utslipp av legemidler mot lakselus er «den største utfordringen for god sameksistens mellom norsk fiskeri og oppdrettsnæring».

Mye av den kjemiske behandlingen mot lakselus skjer nå ved at ulike legemidler brukes sammen.

– Det som bekymrer oss mest er kombinasjonen av noen av disse legemidlene. I laboratorium har man bevist at små mengder som knapt nok er målbart, har negativ effekt. Så gjenstår det å påvise på vitenskapelig grunnlag at det også er skadelig i naturen, sier Gregussen.

– For dem som føler at de får sine fiskerier ødelagt, så er dette en veldig alvorlig situasjon.

SV: – Spiller russisk rulett med vårt matfat

Stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson for SV, Lars Haltbrekken, mener dumping av lusemidler er et unødvendig sjansespill med norske naturressurser.

– Det som vi i verste fall gjør her, er å spille russisk rulett med vårt felles matfat, sier Haltbrekken til NRK.

Han krever grundigere undersøkelser på hvor stor skadelig lusemidlene er for livet i norske fjorder.

– Det er et helt vanvittig omfang på dumpingen av medikamenter. Det er veldig nærliggende å tro at rekedøden vi ser i visse områder, er knyttet til medikamentdumping. At vi ikke fullt ut vet konsekvensene, er svært alvorlig. Det er vi nødt å få orden på.

Lars Haltbrekken (SV) og Nils Kvisgaard foran en PC

MILJØKONSEKVENSER: Stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson for SV, Lars Haltbrekken (til venstre), får se datamateriale og grafikk som Nils Kvisgaard (til høyre) har på sin PC. Laksefisker Kvisgaard har brukt mye av sin fritid på å sjekke hvorvidt oppdrettsnæringen holder seg innenfor regelverket – det var han som tipset NRK om påståtte regelbrudd.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Synes de nye reglene er tull

Norges Miljøvernforbund er slettes ikke er overrasket over at reglene blir brutt av ulike oppdrettsaktører.

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Jeg vet hvordan den gjengen der holder på, sier regionleder for Norges Miljøvernforbund i Midt-Norge, Arne Roger Hansen, til NRK.

Hansen er også kritisk til myndighetenes nye regelverk. Han har ingen tro på at de nye reglene har noen effekt for å forhindre miljøskader.

– Hvis du dumper noe i sjøen, så er det jo strøm som sprer dette overalt. Så den 500-metersregelen er bare noe tull, sier Hansen.

Dessuten har oppdrettsnæringen allerede drevet på og dumpet slike kjemikalier i sjøen i årevis – også før dette nye regelverket kom på plass, påpeker Hansen.

Arne Roger Hansen

KRITISK TIL BÅDE MYNDIGHETER OG NÆRING: Arne Roger Hansen i Miljøvernforbundet.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Påpeker nedgang i bruken av lusemidler

Sjømat Norge – som representerer 550 fiskeri- og havbruksbedrifter over hele landet – opplyser at flere oppdrettsaktører har justert sine rutiner for dumping av lusemidler, etter at NRK begynte å sjekke om hvorvidt selskapene fulgte de nye reglene.

Sjømat Norge påpeker at det har vært en drastisk nedgang av lusemidler i det siste.

– Selv om det har vært en formidabel økning av i bruken av lusemidler de siste årene i næringen, så har det nå i løpet av de siste tre-to årene har vært en halvering, sier fagsjef miljø og helse i Sjømat Norge, Ketil Rykhus, til NRK.

Etterspør mer forskning på eventuelle miljøskader

Rykhus mener næringen er avhengig av grundig vitenskapelig dokumentasjon, som kan brukes for å finne ut hva som er det mest hensiktsmessige regelverket for både oppdrettsnæringen og fiskerne.

– Det som er viktig for oss, er at vi får til en god dialog mellom oss og for eksempel Fiskarlaget – men også lokalt mellom ulike oppdrettere og fiskere – slik at vi kan leve ved siden av hverandre, sier Rykhus.

Animasjon brønnbåt Ro Fjord

DUMPET VED REKEFELT: Da NRK konfronterte verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, med GPS-data fra brønnbåten som arbeidet ved oppdrettsanlegget Kyravika (det røde sporet) i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane, innrømmet selskapet regelbrudd. Det var en innleid brønnbåt som hadde dumpet lusemidler rett ved et rekefelt (gult felt).

Foto: Illustrasjon / NRK