Hopp til innhold

Over 20 prosent av oppdrettslaksen dør i merdene

53 millioner oppdrettslaks døde i sjøen i fjor, men det er enorm forskjell på tapene i næringa. De verste selskapene hadde mer enn 40 prosent dødelighet – mens de beste hadde under fem prosent.

Ser på laks på Bjørøya

SKÅNSOM AVLUSNING: Fiskehelse-ansvarlig Mads Kristiansen i Bjørøya brukte ikke medikamenter for å få bukt med lakselus i 2017. Selskapet har i flere år hatt en dødelighet ned mot fem prosent, som er lavt i bransjen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

I september 2017 sto det 419 millioner laks i sjøen, fordelt på 3755 merder langs kysten, ifølge Fiskeridirektoratet.

Det er enorme variasjoner i tapstallene i oppdrettsnæringa, og det er stor forskjell mellom produksjonsområdene.

I snitt dør hver femte oppdrettslaks før slakt

I fjor døde 53 millioner oppdrettslaks før slakt i Norge – det samme som året før. Laksedøden henger sammen med at oppdretterne bruker stadig tøffere metoder for å bekjempe lakselus.

De trønderske selskapene Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk brukte ikke medikamenter i 2017, og de har i flere år hatt en dødelighet ned mot fem prosent. Landsgjennomsnittet ligger på 20 prosent.

De gode resultatene fører til at andre selskap blir nysgjerrig på hvordan de greier det.

– Det er jo fordi at alle oppdrettere egentlig ikke ønsker å bruke medikamenter, og alle leter etter nye løsninger, sier daglig leder i Midt-Norsk Havbruk, Tore Holand.

– De store børsnoterte selskapene har vært hos oss for å lære.

8,5 %

Øst-Finnmark

13 %

Vest-Finnmark

7,7 %

Kvaløya til Loppa

9 %

Andøya til Senja

7,5 %

Vestfjorden

og Vesterålen

Den store

laksedøden

53 millioner oppdrettslaks døde før de kunne bli til mat i 2017

Her ser du hvor mye av oppdrettslaksen i hvert område som gikk tapt

8,3 %

Helgeland til Bodø

6,5 %

Nord-Trøndelag med Bindal

16,5 %

Nordmøre

og Sør-Trøndelag

28 %

Stadt til Hustadvika

22,1 %

Nordhordaland

til Stadt

24,6 %

Karmøy til Sotra

25,3 %

Ryfylke

8,5 %

13 %

7,7 %

9 %

7,5 %

Den store

laksedøden

8,3 %

53 millioner oppdrettslaks døde før de kunne bli til mat i 2017

Her ser du hvor mye av oppdrettslaksen i hvert område som gikk tapt

6,5 %

16,5 %

28 %

22,1 %

24,6 %

25,3 %

8,5 %

13 %

7,7 %

9 %

7,5 %

Den store

laksedøden

8,3 %

6,5 %

53 millioner oppdrettslaks døde før de kunne bli til mat i 2017

Her ser du hvor mye av oppdrettslaksen i hvert område som gikk tapt

16,5 %

28 %

22,1 %

24,6 %

25,3 %

Enorm forskjell på de verste og beste

Dødeligheten på oppdrettslaks er fordelt svært ulikt mellom aktører og fylker.

Havforskningsinstituttet skriver i sin nye risikorapport for norsk fiskeoppdrett at dødeligheten for laks i produksjonsområdene fra Trøndelag til Senja, har hatt en markant nedgang de siste årene.

Samtidig har dødeligheten gått opp for laks produsert i områdene fra Trøndelag og sørover.

Tall NRK har hentet inn fra Havforskningsinstituttet viser at det verste selskapet har et tap på 43 prosent – mens det beste ligger på bare 3,5 prosent.

NRK har fått avslag på innsyn om hvilke selskap det er snakk om – med henvisning til at dette er taushetsbelagte opplysninger som ikke kan gis ut på grunn av konkurransemessige hensyn.

«Høyt svinn er ikke forenelig med god fiskehelse»

Det skal være mulig å forbedre velferden til oppdrettsfisken betydelig hvis beste praksis tas i bruk av alle oppdrettere, ifølge Havforskningsinstituttet.

Veterinærinstituttet bekrefter dette i fiskehelserapporten. Selskapene kan få ned svinnet hvis de lærer av de beste, ifølge Veterinærinstituttet:

«Høyt svinn er ikke forenelig med god fiskehelse, og det er mulig å redusere svinnet. Det vises også av at det er store variasjoner i svinntallene mellom fylker og mellom enkeltaktører. Flere oppdrettere har over lang tid arbeidet systematisk for å redusere dette, og mange kan vise til gode resultater».

Laks i merd

ENORM FORSKJELL: Tall NRK har hentet inn fra Havforskningsinstituttet viser at det verste selskapet har et tap på 43 prosent på oppdrettslaksen sin – mens det beste ligger på bare 3,5 prosent.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

– Deler gjerne kunnskapen med andre

– Vår suksess handler om at fisken får være mest mulig i ro. Gode forhold, rensefisk og lite håndtering. Når vi først skal behandle mot lus må det skje på en skånsom måte, sier daglig leder i oppdrettsselskapet Bjørøya, Per Anton Løfsnes.

Selskapene Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk har nettopp investert i en ny avlusningsflåte til 60 millioner kroner. Løfsnes deler mer enn gjerne av sin kunnskap med andre oppdrettere.

– Vi har tro på at dersom vi deler denne kunnskapen med andre så vil vi også få mye tilbake, sier Løfsnes.