Hopp til innhold

Over 30 nye vindkraftverk skal bygges i Norge

De tre neste årene dobles antallet vindkraftverk i Norge. – En seier for klimaet, mener miljøstiftelsen Zero. Men Naturvernforbundet varsler kamp flere steder i landet for å stanse planlagte vindkraftverk.

Sørmmarkfjellet, Flatanger

Her på Sørmarkfjellet i Flatanger skal det settes opp 31 vindturbiner. Men motstanden er stor. Aksjonister forsøker å stanse anleggsarbeidet.

Foto: Kjartan Trana

Aldri før har interessen fra utbyggere vært større enn nå for å bygge vindkraftverk i Norge.

– Nå er interessen veldig stor. Det så lenge ut til å gå ganske trått, og det lå lenge konsesjoner som ikke ble realisert. Teknologiutviklingen gjør at vindkraft har blitt vesentlig rimeligere. Da har interessen økt betydelig, sier Rune Flatby, direktør i konsesjonsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

vindkraftverk_bygges_innen_2012

Stor anleggsvirksomhet

Det pågår arbeid med 14 nye vindkraftverk og flere andre kraftselskap kommer snart i gang andre steder.

NVE har fått melding om at 28 nye vindkraftverk kommer til å stå ferdig innen 2021. Flatby sier det er sannsynlig at det settes opp enda flere i denne perioden, og at det dermed vil være om lag 70 vindkraftanlegg i Norge om få år.

Vind vil da gi nok strøm til 800.000 husholdninger. Det er betydelig mer enn målet som ble satt da den norsk-svenske elsertifikatordningen ble undertegnet i 2011.

Kraftselskap kan kjøpe selsertifikat fram til og med 2021 og strømkunder er med på å finansiere fornybar energi.

Målet var 13,2 TWh vindenergi da Norge undertegnet en felles avtale med Sverige i 2011. Nå kommer det til å bli produsert betydelig mer, mellom 14 og 16 TWh.

Roan vindpark

En av Norges største vindkraftverk er i Roan i Trøndelag som ble satt i drift i fjor. 71 vindturbiner er satt opp i kystkommunen. Dette blir en av 70 vindkraftverk som er ferdig utbygd innen 2021.

Foto: Stein Lorentzen

Vil stoppe vindkraftverk

Naturvernforbundet mener altfor mange naturområder i Norge ødelegges med de vindkraftverkene som bygges.

– Naturvernforbundet vil bidra til å stanse de verste og mest naturødeleggende prosjektene som allerede har fått godkjenning. Vi mener det er forfeilet politikk å bygge ut fornybar energi i slike områder, sier fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes.

De har stor forståelse for og støtter lokale aksjoner mot vindkraft, men vil ikke oppfordre til sivil ulydighet. Lokale demonstranter forsøker nå å stanse anleggsarbeidet både på Flatanger og Frøya der to nye vindkraftverk skal bygges. TrønderEnergi har sagt at de taper 500.000 kroner for hver dag som går at de ikke kommer i gang på Frøya.

– Hvilke steder i landet blir det kamp for å stanse planlagte vindkraftverk?

– Vi har områder i Agder og Stølsheimen i Hordaland. Det finnes områder i andre deler av Norge som også er meget kontroversielle. Davvi vindkraftverk i Finnmark er det nest største inngrepsfrie naturområde i landet hvor det er tamreindrift. Så her er det meget store konflikter som NVE og utbyggerne fram til nå totalt har ignorert. I Trøndelag er det Frøya, Sørmarkfjellet og Innvordfjellet som er tre prosjekter som er veldig kontroversielle, sier Håpnes.

Arnodd Håpnes

Fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, varsler kamp for å stanse vindkraftverk som har fått konsesjon. I dag er det 36 vindkraftverk i Norge. Innen 2021 skal det bli nesten dobbelt så mange.

Foto: Jo Straube

Fornybar energi vil synes

Miljøstiftelsen Zero var en pådriver for å få på plass den norsk-svenske avtalen med grønne sertifikat og mener den store utbyggingen av vindkraft er gledelig.

– Det er jo en stor seier for klimaarbeidet. Vindkraft har blitt konkurransedyktig og lønnsomt uten subsidier. Nå kan man konkurrere med fossil energi nå når elsertifikatordningen snart er i ferd med å gå ut, sier daglig leder i Zero, Marius Holm.

– Naturvernforbundet varsler kamp flere steder for å stanse planlagte vindkraftverk?

– Jeg synes det er skuffende. Også Naturvernforbundet er opptatt av å stanse klimaendringene. Det er umulig hvis man ikke erstatter fossil energi med fornybar. Så Naturvernforbundet gjør med dette jobben med å stanse klimaendringene mye vanskeligere, sier Holm.

Han sier at overgangen til mer fornybar energi vil vises i landskapet.

– Det kan være enkeltprosjekter som burde fått avslag. Men det er også mange prosjekter som har fått avslag fordi miljøvirkningene er for store. Vi er nødt til å akseptere at fornybar energi synes i omgivelsene rundt oss. Det er veldig behagelig med fossil energi hvor miljøskaden består av usynlig CO₂. Skal vi klare å stanse farlige klimaendringer er vi nødt til å leve med at energiproduksjonen er fornybar og at den dermed syns i landskapet rundt oss, sier Marius Holm i Zero.

Leder Marius Holm i miljøorganisasjonen Zero.

Daglig leder i Zero, Marius Holm, sier myndighetene gjennom elsertifikat-ordningen har lyktes med å få på plass ny fornybar energi.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Flere vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE har nettopp lagt fram forslag til en ny nasjonal ramme for hvor det bør bygges ut vindkraft i Norge i årene som kommer,.

I forslaget er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. Saken er ute på høring.

– Hvor lett vil det bli å få konsesjon i årene som kommer?

– Vi registrere nå at det er stor interesse for vindkraft både fra utbyggere og fra miljøvernsiden. Jeg skal ikke spekulere i hvor lett det blir å få konsesjon, men vi skal gjennom en grundig konsesjonsbehandling før det blir gitt konsesjon. Det skal være brede konsekvensutredninger og høringer akkurat som tidligere, sier direktør Rune Flatby i NVE.

Naturvernforbundet ber NVE lete i nye områder.

– Vi må ha fornybar satsing i Norge, men da må man få fornybar energi uten at det er i stor konflikt med naturverdier. Natur og klimakrisen er våre to største globale og nasjonale utfordringer, og vi kan ikke løse den ene krisen på bekostning av den andre. Vi må finne de akseptable prosjektene, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Nå er det lønnsomt

En ny rapport fra NVE viser at det kostnaden med å bygge landbasert vindkraft er redusert med 30 prosent siden 2012.

Vindturbinteknologien har utviklet seg raskt. Turbinene er høyere og har langt større generatorer. Det gjør at de er i stand til å produsere mer når det ikke blåser så mye.

– Vindkraft er slik NVE ser det lønnsomt. Det gjør at det nå er mange aktører som er interessert i å realisere vindkraftverk både før og etter 2021, sier direktør i NVE, Rune Flatby.

Bessakerfjellet vindpark i Roan

Bessakerfjellet vindpark i Roan. Nye vindkraftverk bygges i stort tempo og NVE regner med at det er 70 vindkraftverk innen utgangen av 2021.

Foto: Stein Lorentzen