Hopp til innhold

Forbud mot cruise på Svalbard

Regjeringen strammer nå inn reglene for cruisetrafikken på Svalbard.

Hurtigruten i nærheten av Bamsebu, Svalbard minutt for minutt 2020.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie viser til at cruiseaktiviteter fører til særlige utfordringer for beredskapen i kjølvann av koronautbruddet på Hurtigruten.

Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Bakgrunnen for innstrammingen er smitteutbruddet på Hurtigruten.

Reglene vil i første omgang vare til 1. november.

– Smitte om bord på et cruiseskip krever store ressurser for å begrense utbruddet, og medfører en rekke praktiske utfordringer. Dette gjelder særlig på Svalbard der cruisevirksomhet innebærer særlige utfordringer både for helse- og redningsberedskapen, sier helse og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

– Derfor er det nødvendig med en regelendring som senker risikoen for et lignende utbrudd slik som på Hurtigruten.

Noen unntak

I juni åpnet regjeringen for at det kunne gjennomføres kyst- og ekspedisjonscruise på og rundt Svalbard.

I etterkant av smitteutbruddet på Hurtigruten fikk imidlertid Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om regelverket knyttet til kystcruise burde endres.

De nye reglene gjelder ikke dagscruise og cruise som starter og avsluttes. Dette gjelder fartøy med inntil 30 mannskaper og passasjerer om bord og hvor overnatting inngår.

Fartøyet kan ikke ta ombord nye passasjerer etter oppstart av cruiset.

Regjeringen vil gjøre en evaluering av forskriftsendringen innen utgangen av oktober.

Koronautbrudd på Hurtigruten

71 personer som har vært om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen» er smittet av koronaviruset covid-19.

NRK anbefaler