Hopp til innhold

Sp sier nei til elektrifisering, men byggingen av kraftlinjen er allerede ute på anbud

Ny kraftlinje er lyst ut på anbud, selv om det ikke er avgjort om Melkøya skal gå på strøm. – Statlig arroganse, sier reineier.

Repparfjorden i Finnmark. Her kan en ny kraftlinje til gassanlegget på Melkøya bli bygd, men Senterpartiet vil nå sette ned foten.

Repparfjorden i Finnmark. Her kan en ny kraftlinje til gassanlegget på Melkøya bli bygd, men Senterpartiet vil nå sette ned foten.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Dette er ingen bombe, men helt kjent stil fra den kanten. Man iverksetter ting før det formelt er avgjort, sier reineier Nils Mikkelsen Utsi.

Utsi er leder i reinbeitedistrikt 22 Fiettar i Vest-Finnmark og vil få en eventuell kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest midt inn i sitt beiteland.

De har allerede mistet areal som følge av linja som går fra Alta til Skaidi.

Nå er han fortørnet over at Statnett har satt i gang anbudsprosessen om hvem som skal bygge kraftlinja videre. Det skjer før regjeringen formelt har bestemt om gassanlegget på Melkøya skal elektrifiseres.

For hvis gassanlegget til Equinor ikke skal elektrifiseres, så er linja overflødig.

Leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi, mener byggingen av kraftlinja til Hammerfest har klare paralleller til Fosen-saken.

Leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi, mener byggingen av kraftlinja til Hammerfest har klare paralleller til Fosen-saken.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Splid innad i regjeringen

Kraftlinja skaper også splid mellom partiene i regjeringen. Senest i helga fikk Finnmark Sp flertall på partiets landsmøte om å si nei til at kraftlinja skal bygges.

SVs nye leder, finnmarkingen Kirsti Bergstø, kom på banen kort tid etterpå å sa at partiet er åpent for en diskusjon med Senterpartiet om elektrifisering av Melkøya.

Finnmark Ap presser på for at det skal bygges ut mer kraft i nord, men statsminister Jonas Gahr Støre gjentok under sin reise i Finnmark nylig at ingenting er avgjort angående kraftlinja før de har behandlet søknaden fra Equinor.

Dette fester reineier Utsi liten tro til.

– Det er helt tydelig at her har staten bestemt seg for at linja skal bygges, sier han.

Les også Kraftlinje til milliarder ender i veikryss i Finnmark

Morten Hansen, byggeleder for den nye 420 kv-linjen mellom Balsfjord og Skaidi.

Omstridt elektrifisering

7. mars la Statnett ut anbudet på anleggsarbeidet for den store 420 kV-linja som er planlagt videreført fra Skaidi til Hammerfest. Linja er så langt strukket fra Balsfjord i Troms, og har endt opp i Skaidi i Vest-Finnmark.

I desember kom Equinor med beskjeden alle hadde regnet med: De vil legge ned sitt eget gasskraftverk og drive fabrikken på Melkøya med strøm fra nettet.

Det er svært omstridt. Næringslivet og innbyggerne frykter kraftunderskudd i fylket og dyrere strøm.

De som ikke ønsker linja velkommen, har fått ytterligere vann på mølla etter Fosen-saken, der regjeringen har krøpet til korset og innrømmet brudd på menneskerettighetene overfor Fosen-samene.

I tiden etterpå har regjeringen snakket varmt om hvor viktig det er med dialog og at man starter prosessen i riktig ende.

– Dette vitner om en skinnprosess.

Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet er på befaring i vindkraftanlegget på Storheia, Fosen i Trøndelag. I bakgrunnen skimtes flere vindmøller

Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet mener det som skjer i Finnmark vitner om en skinnprosess.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Det sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. Han mener det som nå skjer i Finnmark, vitner om at man ikke har lært noe som helst.

– Det virker som om man på en måte bare lærer fra tidligere erfaringer når man skal snakke om det, men ikke når man skal gjennomføre prosessene, sier han.

Les også Sier ja til vindturbiner – men da vil han bestemme hvor de skal stå

Nils Henrik Sara har alt klappet og klart. Nå mangler bare turistene.

Frykter unødig arbeid

Kivijervi entreprenør AS i Alta er en av de prekvalifiserte tilbyderne i anbudsprosessen.

– At de har det ute på anbud, tar i alle fall vi som et tydelig signal om at linja skal bygges, sier daglig leder Eirik Kivijervi.

Eirik Kivijervi

Daglig leder i Kivijervi entreprenør AS, Eirik Kivijervi, mener det er uheldig at anbudet er lyst ut før regjeringen har gitt grønt lys.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Samtidig mener han det er uheldig at den formelle godkjenninga ikke foreligger og at det er sådd politisk tvil rundt om Melkøya-anlegget skal elektrifiseres.

– Det er kjipt om Statnett legger opp til at mange tilbydere skal legge ned masse jobb i å kalkulere disse omfattende prosjektene, hvis det skal avlyses, sier Kivijervi.

Han sier at han håper på en rask avklaring, eller at Statnett velger å utsette konkurransen.

– En annen løsning er at vi tilbydere får en godtgjøring for den tida vi har brukt på prosjektene. Det er en omfattende jobb og snakk om tusenvis av arbeidstimer, sier entreprenøren.

Morten Indbryn, prosjektsjef i Statnett for 420 kv-linjen fra Balsfjord til Skaidi.

Morten Indbryn, prosjektsjef i Statnett for den omstridte 420 kv-linja som foreløpig er strukket fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark.

Foto: Allan Klo / NRK

Prosjektleder i Statnett Morten Indbryn forsvarer prosessen og sier at dette er vanlig prosedyre.

– Vi går ut i markedet i forkant av at vi får konsesjonsvedtak. Det er for at vi skal gjøre prosjektet klart, slik at vi er klar til å sette i gang straks vi eventuelt får de nødvendige tillatelsene, sier Indbryn.

– Er du mer usikker på om linja faktisk kommer etter diskusjonene og det som har skjedd den siste tiden?

– Vi jobber ut fra hva OED (Olje- og energidepartementet) bestemmer. Vi vil selvsagt ikke starte noe arbeid før tillatelsene er på plass, sier han.

Les også Støre støtter elektrifisering av Melkøya: – Vi skal bygge mer kraft og mer nett

JZC2a42FhQM

Nei til sjøkabel

I lys av Fosen-saken mener Gulowsen i Naturvernforbundet at det er åpenbart at det trengs mer involvering og at beslutningene tas i riktig rekkefølge – basert på oppdaterte konsekvensutredninger.

– Kraftlinja mellom Skaidi og Hammerfest er basert på veldig gamle konsekvensutredninger. Nå har det kommet frem at konsekvensene for reindrifta er langt større enn først antatt, sier han.

Indbryn sier at det har vært utført grundige konsekvensutredninger både med hensyn til reindrifta og andre parter.

– Dersom OED mener vi skal gjøre ytterligere utredninger, gjør vi selvfølgelig det, sier prosjektlederen.

Nils Mikkelsen Utsi sier at de aldri har motsatt seg kraftutbygging, men at de har vært tydelige på at de ønsker sjøkabel. De har ikke blitt hørt.

En kraftlinje på land, slik staten legger opp til, vil rasere deres beiteland, hevder Utsi.

– Vi har ikke flere fjelltopper å avse. Det er ikke mer fleksibilitet. Nå må vi bare prøve å holde hodet over vannet og ikke gi opp reindrifta, sier han.

Nils Mikkelsen Utsi

Nils Mikkelsen Utsi sier de vil kjempe til siste slutt for å bevare sine områder.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Han mener utfallet kan bli en ny Fosen-sak.

– Dersom linja kommer på land, vil det være et nytt folkerettsbrudd. Det er helt sammenlignbart med Fosen, sier Utsi.

Nøyaktig hvor langt de er villige til å gå for å hindre linja, er han ikke sikker på.

– Men vi vil slåss til siste slutt.

Men uansett frykter han at Staten vil trekke det lengste strået.

– Dette er Davids kamp mot Goliat. Jeg frykter de vil presse dette gjennom koste hva det koste vil.