Hopp til innhold

Sier ja til vindturbiner – men da vil han bestemme hvor de skal stå

Det er en selvfølge at reindriftssamer må bidra til kraft og utvikling i Finnmark, mener reineier Nils Henrik Sara. Han frykter likevel at Fosen-saken skal føre til et skred av rettssaker.

Nils Henrik Sara har alt klappet og klart. Nå mangler bare turistene.

Nils Henrik Sara lever både av reindrift og turisme. Han mener det er viktig at alle bidrar til utvikling av Finnmark.

Foto: Hanne Larsen / NRK

– Sameksistens mellom reindrift og kraftutbygging er mulig, men da må alle være tilpasningsdyktige. Det er snakk om dialog, sier reineieren fra Kautokeino.

Debatten om hvorvidt kraftutbygging og reindrift kan leve side om side er en het potet, som har blitt aktualisert med Fosen-demonstrasjonene.

Nå er det nervøs og avventende stemning i Finnmark, hvor mange frykter at Fosen-saken skal stikke kjepper i hjulene for kraftutbygging. Dette i et fylke der nesten hver eneste kvadratmeter er beiteland for rein.

Nils Henrik Sara tror det kan bli mange rettssaker i årene som kommer.

Nils Henrik Sara tror det kan bli mange rettssaker i årene som kommer.

Foto: Hanne Larsen / NRK

– Trenger mer kraft

Reineier Sara stiller seg bak dem som mener det trengs mer kraft i Finnmark.

– Jeg har sett at det kan bli manko med dagens utvikling og det vi har i vente i fremtiden. Så da må vi finne ut hvilken type utbygging som er mest egnet. Er det kjernekraft, vindkraft eller vannkraft.

– Så du mener at også reindriftssamer må bidra til mer kraftutbygging for å skape utviklingen mange snakker om i nord?

– Ja selvfølgelig. Det er viktig at vi finner en vei ut av situasjonen, slik at alles eksistens ivaretas. Det må vi bøye oss for. Men selvfølgelig skal ingen bli overkjørt, slik man så i Fosen-saken, påpeker han.

Les også Sa ja til vindmøller for over ti år siden: – Angrer sterkt

Kate Utsi

Sara har sommerbeite på øya Seiland i Altafjorden. Her mener han at det finnes områder han kan unnvære, uten at det gjør for mye skade.

– Men da må jeg peke ut hvor turbinene skal stå med tanke på hva som er mest hensiktsmessig for min del. Så er det ikke sikkert at utbygger er helt enig, fordi det vil være mer kostbart for hans lommebok, sier reineieren.

Sara satt som leder i Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) fra 2006 til 2014, og kan forhandlingens kunst.

– Dette må være nøkkelen. Dialog og felles forståelse.

Besøk i lavvo

Dialog er et ord statsminister Jonas Gahr Støre har brukt hyppig de siste ukene. Ikke minst på sin tur i Finnmark, som pågår denne uka.

Onsdag var han i Porsanger og lyttet til fastboende samers hjertesukk og situasjonsbeskrivelse.

Her fikk han høre om mange som mener at reindrifta legger beslag på for store områder, og at for mye av utmarka er vernet.

Torsdag startet dagen i Karasjok, der Støre besøkte en reindriftsfamilie, før han skiftet til dress og entret Sametinget noen timer senere.

Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med f.v. Marit Alette Utsi, John Samuel Utsi og Anne Louise Næss Gaup under besøk hos reindriftssamer i Karasjok.

Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med fra venstre Marit Alette Utsi, John Samuel Utsi og Anne Louise Næss Gaup under besøk hos reindriftssamer i Karasjok.

Foto: Jan Langhaug / NTB

Her møtte han på store protester fra fremmøtte samer.

I tillegg fikk han overlevert 35.000 underskrifter samlet inn av Amnesty. De krever at menneskerettighetsbruddet mot Fosen-samene opphører.

Statsminister Jonas Gahr Støre i Karasjok. Markering mot vindkraft på Sametinget.

Slagord på både samisk og norsk møtte statsministeren inne på Sametinget.

Foto: Jan Langhaug / NTB

I et intervju med Støre onsdag sa han til NRK at dialog er en selvfølge, men at kraftutbygging ikke er noe reindriftssamer kommer unna.

– De som driver med rein skal bli hørt, og de skal høres ordentlig. Det er viktig å lytte til dem og høre hvordan reinsdyra oppfører seg på vinterbeite og sommerbeite, sier Støre.

– Ønsker du at Norge skal fortsette å ha den naturlige reindrifta vi har i dag?

– Det er en del av vår historie og kultur. Samer er et urfolk som er beskyttet gjennom konvensjoner vi har inngått, og det skal vi virkelig stille opp for.

– Så mener jeg at de som driver med reindrift også bør være interessert i mer kraft, slik at vi kan utvikle varierte arbeidsplasser.

Equinor og havvind

Det kom som et sjokk på mange da det i fjor ble kjent at Equinor har fått reservert kraft til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya. Dette på bekostning av andre etableringer.

AsPAwe49XjE

Jonas Gahr Støre ble møtt av protester av ulikt slag da an ankom Karasjok.

Foto: Jan Langhaug / NTB

På spørsmål til Støre om ikke Equinor bør presses til å løse elektrifiseringen selv, sier statsministeren:

– Det spørsmålet skal vi ta stilling til når den søknaden formelt kommer. Men dette spørsmålet er ikke løst, selv om vi sier ja eller nei til elektrifisering.

– Men har ikke Equinor penger og kloke hoder til å løse dette selv?

– Jo, men Equinor er vårt ledende energiselskap, som også skal se på havvind. Nå vil de første havvindtillatelsene komme langs kysten. Men det må skje på en måte som ikke skaper disse konfliktene, sier Støre.

Mangler tillit

Kate Utsi er leder for reinbeitedistrikt 9, Rákkonjárga, i Øst-Finnmark. Hennes distrikt sa ja til vindturbiner for over ti år siden. Nå angrer hun bittert.

Kate Utsi

Kate Utsi er leder for reinbeitedistrikt 9, Rákkonjárga, i Øst-Finnmark.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Utsi sier at hun og mange reindriftssamer med henne har mistet tilliten til Staten etter Fosen-saken.

– Det er en totat mangel på tillit. Også for hva som skal skje fremover. Og det er utrolig skremmende, sier hun.

Nils Henrik Sara tror mange reindriftssamer kan være oppildnet av det som skjedde i Fosen-demonstrasjonene. Han tror rettssaker kan komme på løpende bånd i Finnmark i årene fremover.

– Jeg frykter det. Men samtidig er vel myndighetene mer årvåkne etter Fosen-saken. Så neste gang må alt være avklart. Men at man kan enes om noe er jeg helt sikker på. Men da må man lytte til hverandre, sier Sara.

Les også Blir reinen skremt – og i så fall av kva?

Rein ved vindkraftanlegget i Kjøllefjord