Hopp til innhold

Støre støtter elektrifisering av Melkøya: – Vi skal bygge mer kraft og mer nett

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker økt utbygging av vindkraft og strømnettet i Norge. Det skal sikre strøm til store prosjekter i framtiden.

JZC2a42FhQM

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Her blir han vist rundt av lærlingene Mia Martine Langnes Bjelland og Leah Ulriksen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I desember i fjor leverte Equinor søknaden om å avvikle gasskraftverket på Melkøya og erstatte det med elektrisk kraft fra nettet til Olje- og energidepartementet. I Finnmark har det kommet kritikk mot den planlaget elektrifiseringa. Kritikerne mener den vil «sluke» nesten all strøm i fylket.

Tirsdag besøkte Jonas Gahr Støre Melkøya for å bli orientert den planlagte elektrifiseringa av LNG-anlegget, et prosjekt han støtter.

De som er kritiske til elektrifiseringa får ett svar – flere ganger.

– Det må bygges ut mer kraft og mer nett. Vi skal gjøre det på en god måte, og det gjelder ikke bare Finnmark, men hele landet, sier statsministeren.

Han vil at det skal skje i riktig rekkefølge og viser til at det finnes store muligheter når det gjelder fornybar kraftproduksjon, blant anna havvind.

– Det er ikke noe som bare skal være i sørlige deler av Nordsjøen. Havvind skal også være en mulighet i nord, også aller lengst mot nord, sier Støre til NRK – og fortsetter:

– Det er gode vindressurser i området. De kan på sikt bidra til å produsere ny kraft.

Mange frykter at elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil ta så mye strøm at det hindrer annen utvikling i Finnmark.

Mange frykter at elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil ta så mye strøm at det hindrer annen utvikling i Finnmark.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kan bli avhengig av mer kraft utenfra

Støre sier Norge kan bli mer avhengig av kraft utenfra dersom det ikke produseres mer strøm på hjemmebane.

– Jeg tror det er fornuftig at vi har utveksling med landene rundt oss, fordi det kan hjelpe begge parter når det er behov for det.

Støre ramser opp hvorfor det er viktig med økt strømproduksjon i Norge:

– Vi må si det veldig tydelig. Ambisjonene vi har for å nå klimamål, for å nå nye industrimål, skape arbeidsplasser, skape velferd, skape ringvirkninger – krever mer kraft, og det krever kraft av den reine sorten. Den kommer i hovedsak fra vind. Vind på land, vind til hav – og fra sol.

Statsministeren har ingen tid å miste når det gjelder slike utbygginger.

OyZ7gaLjV1I

Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest er det tredje største punktutslippet av karbondioksid i Norge.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vil ta «høvelig hensyn»

Bellona har sagt at elektrifiseringa av Melkøya kan unngås dersom det satses på karbonfangst og – lagring.

– Vil statsministeren se helhetlig på kraftsituasjonen i Finnmark og legge til rette for industriutvikling utover LNG-produksjon?

– Det helhetlige svaret er at vi trenger mer kraft, sier Støre.

Han viser også til at det foregår CO2-fangst på Melkøya.

– Dette er et av eksemplene som overbeviser Europa om at fangst og lagring er mulig, og at det er trygt å gjennomføre.

Støre vil også ta «høvelig hensyn» til alle interessene som berøres når nett og annen infrastruktur skal bringe krafta fra produksjonssted til kunder.

– Jeg tror vi kan få det til dersom vi har god dialog og gode utredninger for det.

Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer elektrifiseringa LNG-anlegget på Melkøya.

Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer elektrifiseringa LNG-anlegget på Melkøya. – Vi skal bygge mer kraft og mer nett, sier Støre etter besøket i Hammerfest på tirsdag.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kommer ikke av seg sjøl

– Kraftselskapene får nei fra Statnett til utvikling av nye prosjekt fordi elektrifiseringa av Melkøya kommer. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker igjen at vi må ha mer kraft, for vi kan ikke dele ut mer kraft enn det vi har. Det er en påminnelse om den ambisjonen, og jeg tror det er viktig å understreke at vi ikke har tid å miste. For mange av disse spørsmålene er svaret «mer kraft, mer nett».

Ifølge Støre kommer ikke slikt av seg sjøl.

– Det krever at vi har ordentlige planer for det. Regjeringa har til hensikt å jobbe for dette i god dialog med næringsliv, politikere og med lokale interesser, spesielt her i Finnmark, oppsummerer han.

Equionors nordområdesjef, Grete Haaland, forklarer statsminister Jonas Gahr Støre hvordan LNG-anlegget på Melkøya fungerer.

Equinors nordområdesjef, Grete Haaland, forklarer statsminister Jonas Gahr Støre hvordan LNG-anlegget på Melkøya fungerer.

Foto: Allan Klo / NRK

For dyrt med karbonfangst og -lagring

Grete Haaland leder Equinors arbeid i nordområdene. Hun sier moderniseringa av Melkøya består av to prosjekt, og de er kjempeviktige.

– Vi trenger både gasskompresjon på land og elektrifisering. Gasskompresjonen på land er viktig for å opprettholde produksjonen på Melkøya ut over 2030, sier hun.

Melkøya er det tredje største utslippspunktet for CO₂ i Norge. Dersom både Norge og Equinor skal nå målene sine for klimautslipp, blir det nødvendig å elektrifisere Melkøya.

Selskapet har beregna at karbonfangst og -lagring kommer til å koste så mye at det ikke lønner seg å satse på ei slik løsning framfor elektrifisering.

Haaland har følgende budskap til dem som mener at Melkøya kommer til å «sluke» nesten all strøm i Finnmark når gasskraftverket tas ut at drift:

– Det er alltid viktig å ha gode diskusjoner, og jeg tror det er viktig å tilføre strøm til området. Equinor ønsker også å være en del av den løsninga. Vi satser på havvind langs hele kysten. Dersom det blir satt av områder til havvind også her, er det noe vi også vil se på, sier hun.

Elektrifisering berger arbeidsplassene

– Nærmest alt i samfunnet skal elektrifiseres. Vi er nødt til å kutte klimagassutslipp og vi vet at en av de største utslippskildene i Norge er fra norsk sokkel. Den næringa er også nødt til å kutte utslippene for at vi skal nå våre klimamål, sier leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Marianne Sivertsen Næss.

Marianne Sivertsen Næss

– Nærmest alt i samfunnet skal elektrifiseres, sier leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Marianne Sivertsen Næss.

Foto: Allan Klo

Elektrifiseringa er presentert som et kutt i Norges CO₂-utslipp.

– Det kan sette i fare de arbeidsplassene som er på Melkøya og røft regnet er det rundt 1000 arbeidsplasser. Vi er nødt til sørge for å beholde og styrke de arbeidsplassene, og legge til rette for nye arbeidsplasser, sier stortingspolitikeren fra Hammerfest.

Næss mener at det er ganske alvorlig om Nord-Norge også i den her type næring skal sitte på sidelinja.

– Det er en ypperlig anledning til å se det i sammenheng med Melkøya, sier Sivertsen Næss.

Kjell Giæver, direktør i Arctic Energy Partners. Foto: Kristiane Mauno Krystad

Kjell Giæver er direktør i Arctic energy partners og kaller den mulige elektrifiseringen et ringvirkningsprosjekt i Nord-Norge.

Foto: Kristiane Mauno Krystad

– For oss i Arctic energy partners er det kjempeviktig at Statsministeren står ved LNG og det er ringvirkningsprosjekt nummer en i Nord-Norge. Det viktig at det videreutvikles, sier Kjell Giæver, direktør i Arctic energy partners.

Les også Frp og Rødt: – Lar strømkundene ta regningen for å sminke klimaregnskapet

– Mulig å få til

Ola Elvestuen fra Venstre mener at kraftoverskuddet som er i dag må gå til annen næringsaktivitet, blant annet Melkøya.

Tidligere klima- og miljøminister, Ola Elvestuen.

– Vi kan ikke basere dette på bare elektrifisering, sier Venstres Ola Elvestuen.

Foto: Even Hye T. Barka / NRK

– På Melkøya må vi stille krav om karbonfangst- og lagring fra de gasskraftverkene som er der i dag. Vi trenger å få ned utslippene, men vi kan ikke basere dette på bare elektrifisering. Det vil ta hele kraftoverskuddet i Finnmark og Nord-Troms, sier han.

Elvestuen mener at dette er feil vei å gå og krever at Stortinget beholder gasskraftverket, men i tillegg bygge karbonfangst- og lagring for å redusere CO₂-utslippene.

– Det er kjent teknologi som det absolutt er mulig å få til. Dette er også en aktør som har den økonomiske kraften til å gjennomføre. Det kan bli noe dyrere for Equinor, men her må Stortinget og samfunnet ta en samfunnsmessig vurdering.

Les også Norges tredje største CO₂-utslipp skal bli historie

Merker konsekvensene allerede

Direktør Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag sier næringslivet i Finnmark allerede har fått merke den planlagte elektrifiseringa av LNG-anlegget på Melkøya. Det er fordi all krafta som trengs allerede er reservert.

Direktør Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag sier næringslivet i Finnmark allerede merker virkningene av planene om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya.

Direktør Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag sier næringslivet i Finnmark allerede merker virkningene av planene om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi og alle andre nettselskap har sagt nei – og fått nei – på alle forespørsler om mer strøm. Det gjelder både ny industri og anna næringsliv, sier Ramstad.

Les også Statnett vil framleis ha omstridd kraftleidning: – Grunngivinga byrjar å bli veldig tynn