Hopp til innhold

Uenighet om elektrifisering av Melkøya: Finnmark Sp ønsker å stoppe prosjektet

Finnmark Senterparti stemte i helga «nei» til elektrifiseringen av Melkøya med strøm fra land. De vil be regjeringen stoppe prosjektet. Arbeiderpartiet i Finnmark stemte «ja», med visse forbehold.

Illustrasjon av Melkøya med planlagt utbygging

Et enstemmig årsmøte i Finnmark Senterparti, stemte i helga nei til en elektrifisering av Melkøya. Finnmark Arbeiderparti stemte ja – under visse forutsetninger.

Illustrasjon: Equinor

– Vi har nå kastet ballen tilbake til Equinor. De må komme tilbake med alternative modeller til en elektrifisering av Melkøya.

Det sier fylkesleder i Finnmark Senterparti, Heidi Anita Holmgren, og legger til:

– Equinor er ansvarlig for sitt eget klimaregnskap. De kan ikke skyve dette over på næringslivet og befolkningen i Finnmark.

Heidi Holmgren

Årsmøtet i Finnmark Senterparti, vedtok i helga å be regjeringen stoppe elektrifiseringen av Melkøya. – Vi kan ikke spille både næringslivet og befolkningen fallitt i dette prosjektet, sier fylkesleder i Finnmark Senterparti, Heidi Anita Holmgren.

Foto: Privat

Finnmark Senterparti hadde i helga årsmøte i Kirkenes. En av de sakene som skapte mest debatt, var den mye omtalte elektrifiseringen av Melkøya i Hammerfest.

Må stoppe elektrifiseringen

Årsmøtet vil be regjeringen stoppe dagens planer om å elektrifisere Melkøya med kraft fra land. Konsekvensene for øvrig næringsvirksomhet i Finnmark kan bli for store, mener de.

I tillegg ber de regjeringen om å pålegge Equinor et ansvar for å utvikle nye metoder for å nå målene i sitt klimaregnskap.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, deltok på møtet. Hun er en av de som støtter forslagene.

– Jeg skjønner at næringslivet i resten av Finnmark er bekymret fordi andre deler av næringslivet risikerer å ikke få kraft med en elektrifisering av Melkøya. Det handler om å finne den gode veien for Finnmark sin del, mener Arnstad.

Arnstad lanserte under årsmøtet to alternative løsninger til elektrifisering via land.

– I Hurdalsplattformen sier vi at vi blant annet ønsker elektrifisering gjennom havvind. Spørsmålet er derfor: Hvor aktuelt kan dette være på Melkøya? Eller er det mulig å se for seg fortsatt gasskraftverk, men med CO2-rensing? Dette er problemstillinger vi vil være åpen for å se på, sier hun.

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, har forståelse for at næringslivet og befolkningen i Finnmark er skeptisk til en elektrifisering av Melkøya.

Foto: Stortinget / Stortinget

Ja, men ...

Under årsmøtet til Finnmark Arbeiderparti i Alta i helga, var det en litt annen holdning. Årsmøtet stemte ja til en elektrifisering, men modererte det til en «elektrifisering under visse forutsetninger».

Årsmøtet vil imidlertid vente med elektrifiseringen til det er tilstrekkelig kapasitet i nettet til å dekke framtidig etterspørsel i Finnmark. I tillegg vil de åpne for å se på karbonfangst.

Pål Einar Lund fra Alta Ap har vært blant de klareste stemmene for å endre partiets vedtak i forbindelse med elektrifiseringen av Melkøya.

Jeg kunne tenke meg mer spissing på punktet om karbonfangst. Melkøya er helt ideell for karbonfangst og lagring, så jeg tror dette er noe som vil presse seg fram, sier han.

– Så ja, jeg er ganske fornøyd. Dette er uansett et viktig signal. Og så håper vi at Arbeiderpartiet sentralt tar til etterretning det som har kommet frem her, sier Pål Einar Lund.

Pål Einar Lund Finnmark Arbeiderparti.

– Vi kan ikke elektrifisere før vi har fått nett og ny strøm, og at vi får vurdert karbonfangst og lagring. At vi har fått dette fram under årsmøtet er bra, sier Pål Einar Lund i Alta Arbeiderparti.

Foto: Andre Bendixen / NRK

Lund får langt på vei støtte av statssekretær for fiskeri- og havministeren, Kristina Hansen.

Likevel mener Hansen at en utbygging må skje fort.

– Vi håper at dette vedtaket ikke vil skyve elektrifisering av Melkøya lenger fram i tid. Vi håper tvert imot at vi både skal få til elektrifisering og fart på øvrig infrastrukturutvikling som vi ønsker oss.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt var under årsmøtet tydelig på at Melkøya bør elektrifiseres.

– Skal det fortsette med gassproduksjon på Melkøya, så må vi elektrifisere. Men så er det et stort behov for kraft og et stort behov for nett i hele denne landsdelen. Og der må vi ha fullt fokus i tiden som kommer, sier Huitfeldt.

Statssekretær Kristina Hansen og utenriksminister Anniken Huitfeldt under årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti.

Statssekretær Kristina Hansen og utenriksminister Anniken Huitfeldt, som deltok på årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti i helga, mener begge at Melkøya må elektrifiseres.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK