NRK Meny
Normal

Ørneprosjekt drøyer – nå reagerer politikerne

Prøveordningen om å studere skadevirkningene av kongeørn er fortsatt ikke kommet i gang, ett år etter at den ble vedtatt. Det skaper frustrasjon på fylkestinget.

Kongeørn

Ørneprosjektet tar lengre tid enn flere ønsker.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Det er kritikkverdig. Det er nå ett år siden Stortinget gjorde en flertallsmerknad som går på at prosjektet skulle igangsettes. Det har man altså ikke gjort, sier John Karlsen.

Han er fylkestingsrepresentant for Fremskrittspartiet og leder av Rovviltnemda. Han sier at nemnda har henvendt seg til departementet og spurt om tiltaket snart skal igangsettes, og fått til svar at det er under arbeid og at det er der saken ligger i dag.

Det er sterk misnøye i fylkestinget over forsinkelsen. Det er vedtatt å starte et prøveprosjekt for å studere skadene som kongeørn gjør på rein og sau i Troms. Fortsatt har ikke dette kommet i gang, ett år etter vedtaket ble gjort.

Karlsen reagerer på at Klima- og miljøvernministeren ikke har sagt ja til prosjektet.

(Artikkelen fortsetter under)

Ørn

Dette bilde er en del av en video som reineier Aslak Mathis A. Turi har publisert. Her ser man at ørna sitter på reinen. Han publiserte videoen på sosiale medier for å bli trodd.

Foto: Aslak Mathis Turi / Privat

– Deler har allerede startet

NRK har stilt Klima- og Miljøverndepartementet spørsmålet om hvorfor ikke prosjektet er satt i gang. I en e-post svarer statssekretær Lars Andreas Lunde:

– Deler av kongeørnprosjektet på Fosen og i Troms har allerede startet opp. Først med grundig kartlegging av bestanden i regi av Statens naturoppsyn. Hensikten er å få best mulig oversikt over hvordan tilstanden er nå. Dette er nødvendig for å kunne evaluere effektene av ulike tiltak og videre oppfølging fra neste år. Vi jobber nå med forslag til innretning på den delen av prosjektet som gjelder skadedokumentasjon og forvaltning av kongeørn. Dette blir sendt på høring før sommeren. Målet er at de resterende delen av prosjektet settes i verk i 2018.

Tar flere lam enn jerv og gaupe

I 2015 ble det dokumentert at ørna drepte flere lam enn jerv og gaupe til sammen i Troms fylke. John Karlsen sier at både de og næringen nå er svært utålmodige, og hadde forventet at prosjektet kom i gang før beitesesongen.

– Utover sesongen, når lammene blir større, da kan man jo kanskje tenke seg at de ikke er så utsatt for ørna. At det er akkurat når de slippes ut at de er mest utsatt. Men det skjer altså skade gjennom hele året, sier Karlsen.

Nå krever også fylkesmann Bård Pedersen i Troms fortgang i saken.

– Vi har skrevet et brev og bedt om et møte med Klima- og miljødepartementet og Landbruksdepartementet, hvor vi ønsker å redegjøre for denne situasjonen. Vi er bekymret for tilstanden i reindriftsnæringen. Vi etterlyser en forsøksordning for forvaltning av kongeørn i Troms, sier Pedersen.