Hopp til innhold

Stortinget gir grønt lys til prøveprosjekt for å felle kongeørn

Etter debatt mandag stemte flertallet i Stortinget for prøveprosjektet der man skal kunne gi tillatelse til å felle kongeørn som tar beitedyr på Fosenhalvøya og i Troms.

Kongeørn

Prøveprosjektet der man gir tillatelse for å felle kongeørn på Fosen og i Troms fikk i dag flertall i Stortinget.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Torhild Aarbergsbotten

Torhild Aarbergsbotten representerer Sør-Trøndelag Høyre på Stortinget.

Foto: NRK

Det kontroversielle forslaget ble levert til Stortinget av et flertall av medlemmene i energi- og miljøkomiteen tirsdag forrige uke.

Forslaget gjelder et prøveprosjekt på Fosenhalvøya og deler av Troms, der man gir tillatelse til uttak av kongeørn, som ellers er totalfredet i Norge. Etter debatt i Stortinget mandag stemte flertallet for forslaget.

– Ikke ordinær felling

– Det er en flertallsmerknad, ikke et offisielt vedtak. Men vi ber om at dette prosjektet føres videre, sier Torhild Aarbergsbotten (H) til NRK. Hun understreker at dette ikke er et prosjekt for felling av kongeørn i Norge.

– Resultatet i Rissa viser at vi trenger mer kunnskap da det er en stor prosentandel av tap som gjerne kan skyldes ørn. Men vi trenger bedre dokumentasjon. Det har vært vanskelig å ta ut ørner som er tydelige skadegjørere, og forsøksprosjektet handler om lettere å kunne ta ut direkte skadegjørere etter søknad. Ikke felling for å holde et bestandsmål, opplyser Aarbergsbotten til NRK.

Kan skje allerede i sommer

Forslaget skal nå tas videre til Klima- og miljødepartementet. Aarbergsbotten håper at prøveprosjektet kan starte allerede i år:

– Jeg har håp og tro på at vi kan få til noe denne sommeren. Om ikke så må det i hvert fall bli neste sommer.

Ulv, jerv, bjørn og gaupe er i likhet med kongeørn totalfredet i Norge.

Men vi har forvaltning av bjørn og jerv, og det er det vi ønsker med kongeørn også, sier Marit Arnstad i Senterpartiet til NRK.

– NINA (Norsk institutt for naturforsking) har dokumentert at man har mistet mange beitedyr til kongeørn i de områdene prosjektet skal prøves ut i, fortsetter Arnstad.

Kongeørna - denne mektige fuglen - er totalfreda. Og dermed skade norsk turistnæring. I framtida kan den bli mer jaktet på.

Frykter for bestanden

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, er ikke begeistret for Stortingets beslutning.

– Vi håper virkelig prøveperioden blir strengt håndhevet. Vi frykter dette kan gå utover bestanden, som vi har lyktes med å bygge opp etter den ble fredet, sier Haltbrekken.

Kongeørna har tidligere vært på rødlista i Norge, men bestanden har gått opp siden fredingen i 1968.

– Vi skjønner at reindrifta har problemer med ørn. Men vi tror ikke dette er en effektiv måte å løse det på. Det er enkeltørner som spesialiserer seg på å ta tamdyr. At man skal ta ut dem kan vi være enige i, men i dette forslaget åpner man for å felle ørn før de har gjort skade, sier Haltbrekken.