Fylkesmannen bekymret: Ber om fortgang i ørneforvaltning

– Altfor mange reinkalver dør på grunn av rovviltangrep. Det er ingen tvil om at arbeidet med å få fortgang i forsøksordninga for forvaltning av kongeørn går for sakte, mener fylkesmann Bård M. Pedersen.

To kongeørner over reinflokk

To ørner sirkler over deler reinsdyrflokken til Aslak Mathis A. Turi tidligere i vår.

Foto: Aslak Mathis A. Turi / Privat

Fylkesmannen i Troms ber Klima- og miljødepartementet om å få fortgang i forsøksordningen for forvaltning av kongeørn i Troms.

Forslaget om å tillate felling av kongeørn ble levert til Stortinget av et flertall av medlemmene i energi- og miljøkomiteen for ett års tid siden. Forslaget gjelder et prøveprosjekt på Fosenhalvøya og deler av Troms, der man gir tillatelse til uttak av kongeørn, som ellers er totalfredet i Norge. Etter debatt i Stortinget stemte flertallet for forslaget.

– Arbeidet går altfor sent, det er allerede over ett år siden Stortinget fattet vedtaket, sier fylkesmann Bård M. Pedersen.

Ørnevideo skaper reaksjoner

I vår har tematikken på ny blusset opp, og Aslak Mathis A. Turi trodde så vidt sine egne øyne da han fanget 14 av 20 ørner på film mens de sirklet over reinflokken. Han publiserte videoen på sosiale medier for å bli trodd og for å belyse problematikken.

Det har også gjort inntrykk på Fylkesmannen, som nå tar affære.

– Videoer i sosiale medier gjør også inntrykk på Fylkesmannen, selv om vi allerede er kjent med situasjonen, skriver fylkesmannen i en pressemelding.

Hos Fylkesmannen presser de nå på for å få fortgang i prosjektet, dels for å møte kritikken fra reindrifta om at fylkesmannen ikke gjør nok.

Det er sant at vi har for få virkemidler mot ørn sammenlignet med jerv og gaupe. Derfor har vi nå bedt om møte med Klima- og miljødepartementet og Landbruksdepartementet for å fortelle om saken.

(Artikkelen fortsetter under)

Fylkesmann Bård Pedersen

Fylkesmann Bård Pedersen i Troms.

Foto: Sigrid Agnethe Hansen / NRK

Tall fra Rovdata viser at om lag 4.000 rein ble erstattet som tapt til kongeørn i Troms mellom 2010 og 2015.

Har potensial for større kjøttproduksjon

Kongeørna er en særskilt beskyttet art etter Bernkonvensjonen, og Norge har forpliktet seg til å opprettholde en viss størrelse på bestanden. I dag er den satt til 850–1200 hekkende par.

– Dagens regelverk gir oss ikke mulighet til å utføre skadefelling av ørn for å forebygge framtidige skader på beitedyr, slik det er for gaupe, jerv og bjørn, skriver Fylkesmannen.

Nå har de sendt brev til Klima- og miljødepartementet, hvor de foreslår en endring i regelverket for å gjøre det mulig å felle kongeørn.

– Først da kan fylkesmennene vurdere forebyggende uttak før hekketid i områder med historisk høye dokumenterte tap.

Pedersen sier til NRK at reindrifta i fylket har et større potensial for kjøttproduksjon, blant annet på grunn av store tap av reinkalver til rovdyr.

– Tapene reindrifta opplever er altfor store sammenlignet med potensialet for produksjon av reinkjøtt. Derfor sette oss ned for å drøfte hva som kan gjøres for å få gjort noe med saken, sier Pedersen.