Miljøorganisasjon vil verne om ørnebestanden

WWF Verdens naturfond ser ikke poenget ved å kutte på ørnebestanden. – Beitenæringen og rovdyrforvaltningen må ha en sameksistens, sier Sverre Lundemo, rådgiver for organisasjonen.

MONTASJE: Sverre Lundemo og en sjøørn

MONTASJEBILDE: Sverre Lundemo (innfelt) mener at klimaendringer er et større problem enn kongeørna.

Foto: Ole-Tommy Pedersen / NTB scanpix / Privat

Gjennom flere oppslag i NRK og øvrige medier har debatten om forvaltningen rundt ørnebestanden blusset opp. Sametinget skal ta saken opp i sitt plenumsmøte og rådsmedlem Mariann Wollmann Magga har uttalt at hovedmålet for den nye strategien er å ta ut rovdyrene som gjør skade på næringen.

Dette synes ikke Lundemo er en god ide.

– Bestanden av kongeørn er fåtallig og har ikke endret seg de siste 15 årene. Vi ser derfor ingen poeng på at de skal begynne å jakte eller forvalte bestanden av hverken kongeørn eller havørn.

Ørn

FORSYNER SEG: En havørn forsyner seg av et reinkadaver som er dødt. Havørnen er et åtseldyr, og det er uvisst om denne havørnen har drept reinen.

Foto: Aslak Mathis Turi / Privat

Dårlig kondisjon

I stedet for å ta fatt på å minske ørnebestanden i Norge så velger Lundemo å se på forfatningen som reinen har.

– Utfordringen er at det har vært områder hvor det har vært dårlig kondisjon på dyrene. Dette gjør de mere utsatte for blant annet sykdom og rovdyr. Vi må se på dette i sammenheng, kan kondisjonen til tamreinflokker bedres?

Reineier Aslak Mathis A. Turi som har mistet flere rein på grunn av rovdyr er ikke enig i argumentet til Lundemo. Han viser til at flokken hans er i god befatning og at ørnen alltid blir å gå etter de reinkalvene.

– Når man ser på ressursregnskapene som kommer fra slakteriet ser man at vår flokk er i god fatning. Reinkalver kan ikke beskytte seg, de er små og er ikke raske nok. De blir tatt av ørnen om man vil det eller ikke, sier Turi.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kongeørn spiser av reinkadaver

SJOKKVIDEO: Reineier Aslak Mathis A. Turi klarte å fange 14 av totalt 20 ørn på film som han bestemte seg å publisere på sosiale medier. Videoen har gått viralt og har nå nærmere 450 delinger.

Foto: Aslak Mathis A. Turi / Privat

Klima også et problem

Reindrifta møter mange utfordringer, dette fikk NRKs seere se under sakte-TV suksessen «Reinflytting minutt for minutt». Sendingen ble utsatt i flere dager på grunn av at det var for kaldt, og nettopp klima nevnes også som en av utfordringene.

– Det er ikke kongeørnen som er den store utfordringen for tamreinnæringen. Jeg vil heller si at klimaendringene og tilhørende temperaturvekslinger er et betydelig større problem, sier Lundemo.