Vil redde død havbunn: – Enkelte områder er fullstendig ødelagt

Død tareskog på havbunnen er et stort internasjonalt problem. Nå tar forskere grep for å redde livet i havet langs norskekysten.

Jenny Marie Guldbrandsen, nasjonalparkforvalter, Raet nasjonalpark

Her ved Raet nasjonalpark skal nasjonalparkforvalter Jenny Marie Guldbrandsen og andre havforskere forsøke å gjenreise ødelagt tareskog ved hjelp av nye tarespirer.

Foto: Leif Dalen / NRK

– På grunn av klimaendringer er forholdene i havet betydelig forverret, mener Tone Kroglund, senioringeniør ved Havforskningsinstituttet.

Det er spesielt sukkertaren som kveles. Den blir utkonkurrert av ugressarter som vokser raskere.

I et forsøk på å redde havet, skal forskere nå plante nye tarespirer i sjøen.

Målet er at spirene skal gjenreise den undersjøiske regnskogen, som er død.

Død havbunn

Slik ser det ut på havbunnen langs sørlandskysten.

Video: Havforskningsinstituttet

Forskere ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Arendal står bak prosjektet.

Frøene tas fra frisk tang. Spirene blir så dyrket i små basseng, før de slippes ned på sjøbunnen.

– Vi håper å få tilbake den store tareskogen vi en gang hadde, sier Kroglund.

Grusdropp på havbunnen

Forskere skal slippe tarespirer ned på havbunnen for å reparere døde tang- og tareområder.

Video: Havforskningsinstituttet

Stort problem langs kysten

Tareskogen på havets bunn er et viktig oppvekstområde for fisk og andre marine arter.

Når den blir borte, kan det også gå ut over det øvrige livet i havet.

Forskerne håper de små spirene skal klare å gro tilbake nytt liv.

– Vi skal plante ut tang, tare og ålegress. Trolig ser vi resultater allerede til høsten, sier Kroglund.

tang og tare på havbunnen

Sukkertaren sørger for undersjøiske regnskoger. Den gir næring og gode oppvekstmuligheter for mange andre arter.

Foto: Havforskningsinstituttet

Nasjonalparkforvalter Jenny Marie Guldbrandsen ved Raet nasjonalpark i Arendal jobber med formeringen av tarespirene.

Målet er å hjelpe naturen med å redde seg selv.

– Lykkes vi, kan spirene bli brukt til å restaurere andre havområder som er sterkt ødelagt av forurensning, mudring eller overbeite av kråkeboller, sier hun.

Vekker oppsikt i Europa

Det norske prosjektet får oppmerksomhet i utlandet.

– Forskere fra hele Europa har samlet seg for å gjøre det samme, sier forskningssjef Frithjof Moy ved Havforskningsinstituttet.

Frithjof Moy, forskningssjef, Havforskningsinstituttet 
viser fram tang og tare

Ifølge forskningssjef Frithjof Moy ved Havforskningsinstituttet har forskere fra flere steder i Europa latt seg inspirere av prosjektet.

Foto: Leif Dalen / NRK

Ifølge Moy er det stor interesse, fordi tap av sukkertare er et globalt miljøproblem.

– Det er ikke bare her i Norge den har gått tilbake. Noen områder er helt ødelagt.

Det har heller aldri eksistert konkrete løsninger for å restaurere ødelagte økosystem tidligere, sier han.

– Kanskje har vi endelig funnet et tiltak som kan minske uønskede virkninger og bidra til å reparere ødelagt natur.