Hopp til innhold

– Dette er et problem som har fått for lite fokus

Forskerne frykter for tareskogen langs norskekysten. Nå samler de krefter for å bekjempe problemet.

Tareskog på Mørekysten

FRYKTER FOR DE MARINE SKOGENE: Tareskogen er viktig for Norge, sier Frithjof Moy ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Trine Bekkby

Grønn kråkebolle

GLUPSK: Sultne kråkeboller spiser opp mye av tareskogen.

Foto: Hartvig Christie

NRK har tidligere skrevet om utfordringene knyttet til kråkebollene langs kysten av Norge, som mange steder lager ørken under vann.

Nå samler forskere fra både Norsk institutt for vannforskning, GRID-Arendal og Havforskningsinstituttet krefter i et felles nettverk. Målsettingen er å gjøre flere bevisst betydningen som den marine skogen har for klimaet.

– Vi synes dette er noe som har fått for lite fokus, fastslår forskningsgruppeleder Frithjof Moy ved Havforskningsinstituttet.

Han forteller at man nå har hatt en vedvarende situasjon over lengre tid der tareskog i de nordlige kyststrøk rett og slett beites ned. Verst er det fra Trøndelag og nordover, ifølge Moy.

– Tareskogen er viktig for Norge, fordi den fanger store mengder karbondioksid. Det er mange rapporter som viser til at de marine skogene er med på å ta karbon ut av kretsløpet, og dermed motvirker forsuring av havet, fortsetter Moy.

– Trenger en felles stemme

Frithjof Moy

FORSKER PÅ TARE: Forskningsgruppeleder Frithjof Moy ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Privat

Også Bellona har tidligere uttrykt bekymring med tanke på havforsuring, som de mener kan bli like ødeleggende for livet i havet, som klimaendringene kan bli for livet på land.

Forskerne har tidligere anslått at tareskogen som er borte, kunne ha lagret 36 millioner tonn CO2-ekvivalienter bare i stammen og bladene, noe som tilsvarer utslippene fra 30 års flytrafikk i Norge.

Moy mener man derfor ikke må undervurdere viktigheten som de «blå skogene» har med tanke på klimaet, og trekker paralleller til den internasjonale satsingen for bevaring av regnskog av hensyn til klimaet.

– Det er viktig med et slikt nettverk. Her kan fagfolkene samles og skape en felles stemme for hvordan vi skal fronte og synliggjøre denne viktige problematikken.

Han forteller at noe av utfordringen så langt har vært å skaffe til veie nok kunnskap.

– Med dette nettverket skal vi fremskaffe god dokumentasjon, og studere hvordan vi bedre kan ivareta kystnaturen.

– Svært viktig

Problemstillingen kan bli mer aktuell i tiden som kommer. Det er allerede kjent at taretråling er milliardindustri langs kysten, og at bransjen ønsker å tråle mer.

Hvis tareskogen forsvinner, så vil det være kritisk for livet langs kysten.

Direktør ved Havforskningsinstituttet

Og det er ikke bare med tanke på den globale oppvarmingen de marine skogene er viktig, sier administrerende direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet.

– Tareskogen er svært viktig, fordi den fungerer som oppvekstområder for mange arter. Hvis den forsvinner, så vil det være kritisk for livet langs kysten, sier han.

Frithjof Moy viser til et pågående tareprosjekt i Porsangerfjorden, helt nord i landet. Her har forskerne fjernet kråkeboller fra store områder, slik at taren igjen kan vokse fritt.

– Det gjør det mulig for oss å regne ut hvor mye karbon som bindes av tareskogen, og vi ser allerede en oppblomstring av liv der nye tareskoger blir etablert.

– Ønsker å snu den negative balansen

Frithjof Moy håper et nasjonalt samarbeid mellom de ulike forskningsmiljøene vil kunne styrke den nasjonale kompetansen på området, og bidra til å opplyse beslutningstakerne.

– Et av våre viktigste oppgaver, vil være å se nærmere på hva vi kan gjøre for å snu den negative balansen, sier han.

– Vi ønsker at flere blir oppmerksomme på utfordringene, slik at man ikke ødelegger de marine skogene, men i stedet tar vare på den, avslutter forskeren.