Hopp til innhold
Kommentar

Saken fremstår mer åpen

To uker ut i Baneheia-rettssaken er det fortsatt mange spørsmål som står ubesvart. Det er ikke gitt at drapstiltalen mot Jan Helge Andersen holder til domfellelse.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen under forklaringene i Sør-Rogaland tingrett denne uken.

Illustrasjon: Hege Vatnaland

Gjennom totalt fem dager har Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen forklart seg for Sør-Rogaland tingrett. Forklaringene kaster neppe nytt lys over saken.

Andersen holdt fast på det samme som han har sagt helt siden pågripelsen i september 2000: De var to på åstedet, og Viggo Kristiansen var den andre.

Denne versjonen ble kraftig tilbakevist av Viggo Kristiansen da han kom i vitneboksen denne uken. Kristiansen, som er frifunnet av lagmannsretten, avviser noe som helst kjennskap til ugjerningene i Baneheia.

Reiste på ferie sammen

Spørsmålet er hvilken vekt retten vil legge på de to forklaringene. Begge fikk utfordringer med å svare når de ble stilt kritiske spørsmål fra partene.

Jan Helge Andersen hevdet for eksempel at han med frykt for eget liv ble truet til å begå drap og overgrep. Likevel dro han hjem til Viggo Kristiansen umiddelbart etter drapene. De to var sammen hele den påfølgende helgen, og samme sommer reiste de på ferie til Danmark.

Aktoratet var i stuss over denne forklaringen, men fikk få svar i retten. «Jeg vet ikke hva jeg tenkte for så lenge siden. Jeg har forsøkt å glemme alt det der. Det jeg føler og tenker, er borte, sa Andersen».

Amper stemning

Også Viggo Kristiansen fikk problemer med hukommelsen. Han møtte i retten som vitne, og var tydelig på vakt, særlig mot forsvarernes spørsmål. Seansen endte i en amper stemning, der Kristiansen var tydelig misfornøyd med forsvarernes pågående spørsmål. «det kan jeg ikke huske», og «det vil jeg ikke spekulere i», var gjennomgående svar i forklaringen hans.

Dommerne i saken må selv vurdere de to forklaringene, og troverdigheten i dem. Men det er ikke usannsynlig at retten heller lener seg mot de tekniske bevisene i saken, som legges frem i retten om noen uker.

Det handler særlig om DNA og teledata. Påtalemyndigheten mener nye DNA-funn bekrefter at det bare var en person på åstedet, og at denne personen var Andersen. Teledata skal i tillegg utelukke at Viggo Kristiansen kan ha vært der. Forsvarerne mener det kan skapes tvil også om disse bevisene.

Svaret ser ikke ut til å være gitt

Samlet sett kan det med andre ord se ut til at saken er mer åpen enn mange trodde før rettssaken startet. Jan Helge Andersen er tiltalt for drap på 10 år gamle Lena, men om det kan bevises ut over enhver rimelig tvil fremstår også som uklart.

Flere som følger rettssaken mener at man pr. i dag er nærmere en dom på medvirkning. Det vil i så fall gi Andersen en tilleggsstraff, og han vil måtte betale erstatning til de etterlatte. Men konsekvensen vil da være at man står uten noe sikkert svar på hvem som drepte 10-åringen.

Så skal det sies at det er fire uker igjen av bevisførselen. Først når retten har fått alle bevisene på bordet skal dommerne gjøre seg opp en mening om Andersen er skyldig etter tiltalen, eller ikke. Men svaret ser ikke ut til å være gitt.