Hopp til innhold

Lege som granskes etter feiloperasjoner med sin versjon: – Ledelsen heiet meg frem

I Flekkefjord gjaldt det å operere mange for å holde aktiviteten høy. I Kristiansand fikk han beskjed om at «dette ordner du alene». Det hevder den suspenderte legen (54).

Feiloperert pasient

En 62-åring fra Iveland hadde kappet tommelen av på ei motorsag. Legen tok operasjonen alene da han utdannet seg i Kristiansand.

Foto: Privat

– Jeg fikk raskt gjøre mange inngrep selvstendig.

Det skriver legen om da han ble overført fra Flekkefjord til Kristiansand i starten av 2019.

Sørlandet sykehus og legen granskes i ti pågående tilsynssaker.

NRK har fått innsyn i hva 54-åringen fra Kasakhstan skriver om sin rolle.

Drøyt 450 pasienter har krevd ny vurdering etter å ha blitt operert av han de siste årene.

Finn Åge Olsen

Finn Åge Olsen fra Lyngdal måtte til slutt amputere beinet etter å ha blitt operert.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Helsetilsynet gikk denne uken til det det uvanlige skrittet å frata han lisensen mens granskingen pågår.

De mener sakene er så alvorlige at de ikke kan vente til sakene er avgjort.

Legen skriver til Helsetilsynet at han kun hadde noen kortere kurs i ortopedi i Flekkefjord.

– De skyver meg foran seg

Om tiden i Flekkefjord, skriver legen:

– Jeg har hele tiden ved SSF fått inntrykk av at det var viktig å «opprettholde produksjonen» og det var mindre fokus på arbeid med kvalitetssikring og pasientsikkerhet.

Legen erkjenner ingen feil i noen av sakene.

Han mener at han har vært effektiv og nyttig for sykehuset:

– Ledelsen har «heiet meg fremover», men nå skyver de meg foran seg.

Legen hevder ledelsen fraskriver seg ansvaret for sikkerheten til pasientene.

Men administrerende direktør Nina Mevold er ikke enig:

Pasientsikkerheten er mitt ansvar, som jeg har tatt på høyeste alvor siden jeg startet for snart to år siden.

Nina Mevold

Administrerende direktør, Nina Mevold, sier hun tar pasientsikkerhet på alvor.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Dette ordner du alene

Legen er utdannet i Kasakhstan. Han jobbet i Tyskland før han kom til Flekkefjord i 2008.

Der begynte han rett i stillingen som ortopedisk overlege.

Til tross for at han ikke var ortoped. Ledelsen visste at han ikke hadde den seks år lange spesialiseringen.

Pasienter ble skadet for livet.

Flere døde.

Etter flere mediesaker, ble legen i fjor overført til Kristiansand for å begynne på utdanningen.

Han fikk operere alene fra starten.

– Min bakvakt kunne ofte si: «Dette ordner du alene slik vi har avtalt...»

Han hevder at han der ble omtalt som «overkompetent» til å være i utdanning.

Fem av tilsynssakene som behandles nå, er fra Kristiansand.

Vegard Øksendal Haaland bidro til å få legen overført.

– Du visste om pasientskadene. Var det forsvarlig?

– Ja, jeg mener at det var forsvarlig. Han startet med et femårig utdanningsløp.

Mevold sier hun avventer hva revisjonen i Helse Sør-Øst kommer frem til.

Ble helt ufør

En av pasientene som ble operert i Kristiansand, er Margret Annie Gudbergsdottir.

Det som var et ukomplisert brudd i håndleddet, har ført til at hun nå er helt ufør.

Hun har fått det kroniske, sjeldne smertesyndromet CRPS. Sakkyndige mener det skyldes behandlingen hun fikk.

Margret Annie Gudbergsdottir er iferd med å søke uføretrygd. Sykehuset innrømmer at hun har blitt feiloperert i Kristiansand av legen som granskes av Helsetilsynet.

Margret Annie Gudbergsdottir brakk håndleddet, og ble operert av legen. Hun ble helt ufør.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Smertene er så intense at det kalles «selvmordssykdommen».

– Jeg har følelsen av å være i et mareritt, sier hun til NRK.

NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) skriver:

«Begge operasjonene førte mest sannsynlig til en betydelig disseksjon av bløtdeler og ekstra traume mot håndledd.»

– Kompetent til alle oppgaver

En annen sak gjelder en 62-åring fra Agder.

Han hadde kappa hånda kraftig på ei sag. Tommelen hang bare såvidt på.

Legen tok operasjonen alene i Kristiansand.

Den sakkyndige vurderingen fra Helsetilsynet slår fast: Behandlingen avviker i stor grad fra god praksis.

Legen skriver til Helsetilsynet:

Jeg har hele tiden oppfattet at jeg ble oppfattet kompetent til alle oppgaver jeg ble satt til.

– Viktig å få opp antall operasjoner

Sørlandet sykehus består av Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. I årevis har sykehuset i Flekkefjord vært nedleggingstruet.

Fagledelsen ved Sørlandet sykehus mente det var for få pasienter. For få operasjoner.

Byen gikk i fakkeltog.

Sykehuset kjempet for sin eksistens.

Legen skriver:

Jeg har fått tilbakemeldinger om at det er viktig å holde oppe antall operasjoner og at jeg var viktig i den forbindelse.

Flere pasienter har blitt operert uten at det var grunn for operasjon. Det slås fast i flere tilsynssaker.

En av disse gjaldt Åse Løkken Vegge. Hun var frisk, men fikk satt inn full hofteprotese. Hun ble varig skadet.

Åse Løkken Vegge

Åse Løkken Vegge i Lyngdal fikk operert inn full hofteprotese uten grunn. Hun endte med droppfot, og lever med sterke smerter.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

En annen var en kvinne som fikk satt inn ti skruer i tåa. Hun hadde ikke plager i forkant.

Legen hadde også tilbudt henne flere operasjoner «over bordet».

360 pasienter som er operert av legen i Flekkefjord, har krevd en ny vurdering.

Så langt er bare 120 satt opp til time, ifølge de siste tallene NRK har.

Holdt aktiviteten høy

Det kom avviksmeldinger fra kolleger som reagerte på at legen opererte raskt. Også tilsynssakene viser det.

Han sier ledelsen i Flekkefjord var svært fornøyd med nettopp effektiviteten:

– Og da spesielt at jeg hadde stor kapasitet og bidro sterkt til å holde aktiviteten ved kirurgisk avdeling høy.

Han hevder at det var kvantitet over kvalitet:

Det ble mer og mer fokus på produksjon og mindre fokus på kvalitet og pasientsikkerhet.

Vegard Øksendal Haaland var klinikkdirektør i Flekkefjord fra høsten 2017. Han kjenner seg ikke igjen i dette:

– Mitt hovedfokus var å videreutvikle pasientsikkerheten. Jeg fikk på plass strukturer, og i løpet av denne korte perioden fikk vi en god start på dette arbeidet.

Haaland er nå direktør for kvalitetsarbeidet ved hele Sørlandet sykehus etter 18 måndeder i Flekkefjord.

Toppledere vil ikke svare

Jan Roger OIsen var direktør ved Sørlandet sykehus fra 2003 til 2018. Han hadde ansvar for kvaliteten både i Flekkefjord og Kristiansand.

Han vil ikke kommentere saken.

Per Engstrand var fagdirektør gjennom mange år.

For ett år siden gikk han over i en ny stilling i Helse Sør-Øst.

Han har fått forelagt påstandene fra legen. NRK har også stilt to spørsmål:

 1. Du var fagdirektør disse årene, og visste at legen hadde feiloperert gjentatte ganger. Hvorfor lot du han fortsette?
 2. Som fagdirektør hadde du ansvaret for kvaliteten. Hva burde du gjort?

Dette vil Engstrand ikke svare på. Han skriver i en SMS:

«Jeg jobber nå for Helse Sør-Øst og finner det ikke naturlig å svare på de to spørsmål NRK har sendt.»

Legen vil ikke kommentere saken. Han skriver til Helsetilsynet at han er beredt til å ta sitt ansvar.

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 1,22 kr
Dyrest kl. 18 1,64 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
 • Dusje 5,6 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,7 kr En vask
 • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
  + 8,7 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 5 %