Hopp til innhold

Leger granskes etter feiloperasjoner: Pasienter må vente til høsten for ny vurdering

365 pasienter frykter de er feiloperert ved Sørlandet sykehus. På grunn av koronapandemien får de ikke vurdert sine operasjoner på nytt før til høsten.

Flekkefjord Sykehus

365 pasienter som er operert av legene som granskes av Helsetilsynet ønsker en ny vurdering av operasjonene sine.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør ved sykehuset i Flekkefjord, sier utsettelsene skyldes koronaviruset.

– Beredskapssituasjonen rundt koronapasienter binder opp kapasitet på sykehuset. Vi ønsker også å bruke eksterne ortopeder i vurderingene, men de disse er også bundet opp på sine sykehus, forklarer Evjen Olsen.

Så langt har 365 pasienter ved sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand bedt om ny vurdering etter å ha blitt operert av legene som granskes av Helsetilsynet.

Disse må nå belage seg på å vente til over sommeren før de blir innkalt.

Behov for å komme videre

Han beklager situasjonen overfor pasientene som rammes.

Hittil har 280 i Flekkefjord og 85 i Kristiansand bedt om ny vurdering.

– Nå må alle disse vente enda lenger. Det synes vi er veldig dumt. Pasientene har et behov for å komme videre akkurat slik vi har, sier Evjen Olsen.

Øystein Evjen Olsen.

Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør ved sykehuset i Flekkefjord, sier de ikke lenger får telefoner fra nye pasienter som ønsker vurdering. De som tar kontakt purrer for å sjekke når de vil bli innkalt.

Foto: Sørlandet sykehus HF

Pasientombudet: – Trist for pasientene

Han synes det er vanskelig å gi et eksakt svar på når pasientene kan forvente å bli innkalt.

– Vi følger helsedirektoratets prognoser og prøver å tilpasse oss, men det vil antagelig gå over sommeren før vi kan ta disse pasientene inn, sier han.

Klinikkdirektøren opplyser at de har sendt ut brev til alle der de forklarer situasjonen.

Gunhild Solberg, pasient- og brukerombud i Agder, synes det er dumt for pasientene at vurderingene settes på vent. Samtidig tror hun de forstår at det viktigste må tas først.

– Det er trist for pasientene som må smøre seg med tålmodighet enda lenger. Mange har ringt oss om dette tidligere, sier Solberg.

Nå er det imidlertid veldig stille på telefonen til pasient – og brukerombudet i Agder.

– Vår erfaring som ombud er at folk forstår og aksepterer at det nå gjøres en enorm innsats på sykehusene for å hindre koronaspredning, sier hun.

Gunhild Solberg

Gunhild Solberg, pasient - og brukerombud i Agder, tror pasientene som venter på ny vurdering forstår at koronapandemien må gå først.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Har flere tilsynssaker på seg

Den ene legen jobbet som ortoped ved sykehuset i Flekkefjord uten å ha den nødvendige spesialiseringen fra 2008 til 2019. Da ble han overflyttet til sykehuset i Kristiansand for å ta videreutdanning som ortoped der.

I slutten av januar ble det besluttet å ta han av alle operasjoner etter at pasienter meldte om feilbehandling også i Kristiansand.

Legen er involvert i flere tilsynssaker med lovbrudd de siste årene.

Den andre legen jobbet ved sykehuset i Flekkefjord fra sommeren 2016 til våren 2018. Denne legen fikk nylig begrenset autorisasjonen sin av Helsetilsynet.

44 av pasientene i Flekkefjord er operert av denne legen og ønsker ny vurdering. De 321 andre pasientene er operert av legen som startet i Flekkefjord i 2008.

Flekkefjord sykehus dronebilde

280 pasienter som har blitt operert av to tidligere leger ved sykehuset i Flekkefjord ønsker ny vurdering.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto