Hopp til innhold

Fire pasienter døde etter feilbehandling

De tre siste årene har det kommet 28 tilsynssaker mot Flekkefjord sykehus. I 15 av disse sakene har Helsetilsynet konkludert med lovbrudd. Dette kommer frem i rapportene:

Operasjonsavdeling Flekkefjord sykehus

De siste tre årene har fire pasienter dødd etter feilbehandling ved Flekkefjord sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

En av pasientene som omtales under forteller sin historie i denne artikkelen. Her svarer sykehuset også på kritikken: De ødelagte

Illustrasjon-kjøttetendebatkerie

Kvinne i 60-årene. Døde av blodforgiftning

Våren 2018 ble en kvinne i 60-årene innlagt på medisinsk avdeling med mistanke om smitte av kjøttetende bakterier på et bein. Legen som var på vakt i Flekkefjord mente CT og kirurgisk behandling var nødvendig. CT kunne tas lokalt, men måtte planlegges og vurderes av en røntgenlege som var på sykehuset i Kristiansand. Radiologen i Kristiansand mente CT ikke var nødvendig.

Vakthavende kirurg i Flekkefjord ble da kontaktet på telefon, men mente det ikke var nødvendig å se til pasienten før dagen etter. Få timer senere døde kvinnen av blodforgiftning forårsaket av den kjøttetende bakterien. Kvinnens pårørende fikk heller ikke vite om dødsfallet før de selv ringte sykehuset for å høre hvordan det gikk. Da hadde det gått to timer siden kvinnen ble erklært død.

illustrasjon-bukspyttkjertel

Kvinne i slutten av 60-årene. Fikk ikke tilsyn – døde

En kvinne med kreft i bukspyttkjertelen kom sommeren 2017 på sykehus med voldsomme magesmerter. Til tross for at prosedyrene krever det, ble ikke spesialister i Kristiansand kontaktet. Vakthavende kirurg undersøkte heller ikke pasienten selv. Et ti dager gammelt CT-bilde ble brukt som vurderingsgrunnlag.

Fylkeslegen mener dette viser at legene hadde fokus på kreftsykdommen i stedet for å se på magesmertene som en akutt hendelse hos en kreftpasient. Pasienten døde av en infeksjon i buken.

Illustrasjon-hjertestans

Mann i slutten av 60-årene. Ble ikke flytta til større sykehus – døde

En mann ble innlagt med pustebesvær i 2016. Antatt diagnose var KOLS eller lungebetennelse. Det ble tatt røntgenbilde av lungene og mannen ble satt på penicillin. Legen som vurderte pasienten konfererte både med medisinsk og kirurgisk bakvakt. Ingen av dem kom for å se til han. Det ble også tatt røntgenbilde av magen.

Fylkeslegen mener det er underlig at vaktteamet ikke tok kontakt med røntgenlege det første døgnet. Mannen burde blitt flyttet til et større sykehus. Flekkefjord har ikke kompetansen som trengs for å håndtere gastrokirurgiske tilstander. Pasienten døde av hjertestans.

Illustrasjon-overarmsbrudd

Eldre kvinne. Døde etter overarmsbrudd

En eldre kvinne ble operert for overarmsbrudd ved ortopedisk avdeling i desember 2017. Under operasjonen fikk hun blodoverføring som det ikke var grunn for å gi. Hun hadde ikke blodtap verken under operasjonen eller etterpå. Pasienten fikk blod som ikke var tilpasset henne. Hun døde samme kveld.

Illustrasjon-1

Mann i 40-årene. Kirurgen spredte kreftceller

I april 2016 ble en mann innlagt på sykehuset med mistanke om blindtarmsbetennelse. Han ble operert samme dag. Det ble da funnet en stor svulst i tykktarmen. Kirurgen tok vevsprøver av den for undersøkelse. Det hadde han ikke lov til.

Spesialister i Kristiansand burde vært kontaktet. Da det ble stukket hull på svulsten, spredte kreftcellene seg til buken. Mannen ble overført til Kristiansand hvor svulsten ble fjernet. Senere oppsto ny kreftsykdom fordi kreftceller var spredt.

Illustrasjon-tå

Kvinne i 60-årene. Fikk foten ødelagt etter at stortå ble operert uten grunn

Kvinnen skulle fjerne en liten utvekst på foten i april 2016. Legen, som ikke var ortoped, mente begge stortærne hennes sto skjevt og ville operere dem. Hun sa ja til den første operasjonen, og endte opp med nærmere ti skruer i stortåa og ødelagt fot. Nå har hun forkorta tå, store smerter og dårlig balanse. Hun har også fått hulfot. Det forelå ikke grunn for operasjon.

Illustrasjon-urinleder

Kvinne i midten av 50-årene. Kuttet over urinlederen til nyren

En kvinne fikk utført en gynekologisk kikkhullsoperasjon i desember 2016. Da hun våknet etter operasjonen hadde hun sterke magesmerter. Smertene vedvarte. To måneder senere ble det oppdaget at kirurgen hadde kuttet over urinlederen til nyren. Nyren ble skadet. Kvinnen fikk også en stor blodansamling i bukhulen.

Illustrasjon-rullestol

Kvinne i midten av 80-årene. Sitter i rullestol etter feiloperasjon

Kvinnen brakk lårhalsen sommeren 2017, og ble operert fire ganger. Hadde hun fått riktig behandling ved det første inngrepet kunne hun sluppet unna med ett. Kvinnen sitter i dag i rullestol på grunn av feilbehandling. Røntgenbilder har vist at de to første operasjonene var feil utført.

illustrasjon-sprukkentarm

Gutt i tenårene. Overså sprukket tarm etter trafikkulykke

En tenåring som hadde vært utsatt for en alvorlig trafikkulykke ble innlagt på akuttmottaket i Flekkefjord i 2017. Pasienten hadde sterke bryst- og magesmerter. Likevel ble det kun tatt røntgen av magen. Gutten hadde smerter i nakken og kom inn med nakkekrage. Denne ble fjernet uten å ta CT-bilde først. Han hadde sterke magesmerter hele natten, men fikk aldri legetilsyn.

Vakthavende kirurg tolket CT av magebildene som normale og valgte å ikke sjekke med radiolog fordi det var travelt. Etter hvert viste det seg at tarmen hadde sprukket i kollisjonen. Innholdet renner da ut i buken, og kan føre til en farlig infeksjon. Hendelsen er så alvorlig at den skal meldes til Helsedirektoratet innen ett døgn. Dette ble ikke gjort.

Illustrasjon-korsrygg

Kvinne i begynnelsen av 60-årene. «Sengeleie er gammeldags»

En kvinne med skader i korsryggen etter en båtulykke ble innlagt i 2014. Røntgen viste et ferskt kompresjonsbrudd. Samme ettermiddag var det driftsstans av CT-maskinen, så CT ble ikke tatt. Legen ga beskjed om at pasienten skulle holde sengen inntil denne undersøkelsen var gjort.

Likevel fikk hun beskjed fra sykepleiere om at det ikke var noe problem å stå opp for å gå på toalettet. «Sengeleie er gammeldags», fikk hun høre. Gå-turene ut av senga ga mer smerter i ryggen. Kvinnen ble først operert flere dager senere. Da på et annet sykehus. Fylkeslegen mener det gikk for lang tid.

illustrasjon-utlagttarm

Kvinne i slutten av 30-årene. Endte med utlagt tarm

En pasient ble innlagt med betent byll i tarmen høsten 2013. Denne ble fjernet. Komplikasjoner førte til flere operasjoner. Pasienten kunne verken spise eller drikke på grunn av store problemer med tarmen. Hun skulle fått næring intravenøst, men fikk ikke dette.

Smertestillende fikk hun heller ikke til tross for store smerter. Hun ønsket stomioperasjon (utlagt tarm), men fikk ikke dette før hun kom til gastrokirurg på sykehuset i Kristiansand.

Illustrasjon-hofteprotese-oppdatert

Mann i midten av 50-årene. Fikk satt inn hofteprotese uten grunn

En mann i 50-årene ble høsten 2015 henvist til ortoped fordi venstrebeinet plutselig kunne svikte. Etter kun én konsultasjon ble det bestemt at han skulle få totaltprotese i hofta. Dette selv om røntgenbildene ikke viste at dette var problemet. Mannen fikk satt inn en protese som var 2,5 centimeter for lang. Etter store smerter i et halvt år ble han operert på nytt.

Han sliter i dag med store smerter i hofta og kan verken sykle eller gå lange turer. Helsetilsynet har gransket saken. De konkluderte med at operasjonen var unødvendig. Annen behandling skulle vært prøvd først.

Illustrasjon-overarmsbrudd eldre kvinne

Eldre kvinne. Ble sendt hjem alene midt på natta

Pasienten kom til akuttmottaket en sen kveld i 2016 med det som senere viste seg å være et armbrudd. Det ble ikke tatt røntgen. Klokka 00.30 samme natt ble pasienten sendt hjem igjen med taxi uten at det var gitt beskjed verken til pårørende eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vedkommende bodde alene. Fylkeslegen konkluderer med at hjemsendelsen ikke var faglig forsvarlig.

illustrasjon-overdose

Kvinne i 50-årene. Fikk overdose av blodfortynnende

Pasienten var innlagt på sykehuset på grunn av kraftig diaré høsten 2015. Hun gikk fast på flere medisiner, blant annet den blodfortynnende medisinen Marevan. Hjemme målte og doserte hun denne på egen hånd. Det fikk hun også fortsette med da hun var innlagt på sykehuset. Medisinen ble overdosert, noe som er livstruende.

Fylkeslegen mener sykehuset brøt forsvarlighetskravet ved å ikke ha kontroll på pasientens inntak av medisiner mens hun var innlagt.

Illustrasjon-stoffskifte

Kvinne i 50-årene. Hadde høyt stoffskifte – ble feilmedisinert

Pasienten fikk påvist høyt stoffskifte sommeren 2017 og ble satt på medisiner. Senere samme år kontaktet hun fastlege fordi hun ikke følte seg bra. Det ble tatt blodprøver og hun ble innlagt på Flekkefjord sykehus med «forgiftning». Der lå hun to dager på intensivavdelingen. Det viste seg at behandlende lege hadde gitt henne for mye medisiner i flere måneder.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,91 kr
Dyrest kl. 08 2,78 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %