Hopp til innhold

Nektet å godta sjefens avgjørelser

Midtsommernatta kokte det over for visepresident Johan Mikkel Sara. Han sendte en krass e-post til president Keskitalo. Fredag fikk han det endelige svaret.

Nær brudd i fjor mellom Keskitalo og Sara
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Vi har ikke lenger tillit til Johan Mikkel Sara som samarbeidspartner og som visepresident, sa Aili Keskitalo på pressekonferansen på Sametinget.

nrk.no/sami kan nå avdekke det som til slutt førte til denne beslutningen.

Tolkingen av Sametingets grunnregel om hvem som skal vikariere som president, er bare en del av konflikten som førte til regjeringskrisen.

Bakgrunnen for denne regeltolkningen er Keskitalos fødselspermisjon.

Nattlig e-post

Samarbeidsproblemene mellom visepresidenten og presidenten skjøt ny fart 23. juni i år.

Mens Norske Samers Riksforbund (NSR) var samlet til festmiddag på landsmøtet i Bodø på selveste St.Hansaften, satt Johan Mikkel Sara foran sin pc.

Klokken 23.19 sendte han brevet til sin egen sjef. Sara skriver blant annet:

"Diktatoriske beskjeder"

"Synd at det har blitt slik, men dette har utviklet seg til at jeg ikke kaller dette for et samarbeid lenger. Et samarbeid skal også i praksis være et samarbeid og ikke slik at man mottar diktatoriske beskjeder over mail."

I samme e-post varsler også Johan Mikkel Sara at han ikke lenger vil delta på NSRs gruppemøter. Videre krever han at NSR må forhandle med ham fra sak til sak dersom partiet ønsker å oppnå flertall i Sametinget.

- Er fullstendig klar over at dette igjen kan medføre til en parlamentarisk situasjon, men det er grundig vurdert og tar det som det kommer, skriver han i e-posten 23. juni.

Debattér videre: Hva mener du?

Reaksjon mot presidenten

Utbruddet skyldes en e-post president Keskitalo sendte til Sara noen dager i forveien.

Her varsler presidenten at hun tar over olje- og gassaker, samt mineralsakene. Dette er saksområder som visepresidenten har jobbet med tidligere. Sara betegner altså dette som "diktatorisk".

Grunnlaget for denne avgjørelsen lå i avtalen NSR og firergruppen kom fram til etter krisemøte 11. mai. Partene ble her enige om endringer i ansvarsområdene.

- Overrasket

Også på pressekonferansen fredag viste Keskitalo til denne avtalen. Men bare en drøy måned etter 11. mai har visepresident Sara en annen oppfatning.

I svaret til visepresidenten skriver Keskitalo 27. juni:

- Jeg er svært overrasket over påstander og urimelige betingelser fremmet av deg.

29. juni kommer et kort svar fra visepresidenten:

- Jeg har sagt mitt i denne sammenheng og fastholder det uansett hva dette måtte medføre.

I realiteten er Johan Mikkel Sara ferdig med samarbeidet med NSR allerede på dette tidspunktet. Han nekter å godta sjefens avgjørelser.

Siste sjanse

NSRs lederskap: Roger Pedersen, Aili Keskitalo og Lene Hansen.

Lene Hansen (f.v.), Aili Keskitalo og Roger Pedersen varsler bruddet med Sara.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Torsdag 13. september møttes endelig NSR og firegruppen som består av Johan Mikkel Sara, Per A. Bæhr, Olaf Eliassen og Terje Tretnes.

Sametingets regjeringspartnere gjorde et aller siste forsøk på å redde samarbeidet. For NSR som organisasjon og parti ble det umulig å fortsette samarbeidet med Johan Mikkel Sara.

Verken presidenten eller det største partiet i regjeringen ville la seg diktere av en enkeltrepresentant.

- Konklusjonen vår er at denne beslutningen er til Sametingets beste, til samefolkets beste og det samiske demokratiets beste, sa Aili Keskitalo da hun avsluttet pressekonferansen fredag.

Korte nyheter

 • Katja Gauriloff ja su Jeʹvida filbmii bálkkasupmi

  Katja Gauriloff badadallan filbma «Jeʹvida» leat ožžon dovddastusaid.

  Gauriloff lea okta ovcci dáiddáris, gii oažžu «Kulttuurin Suomi»-bálkkašumi, muitala Yle Sápmi. Bálkkašumi árvu lea 15.000 euro.

  «Jeʹvida» filbma ja dan ovdii bargan eaktodáhtolaš bargit leat gis ožžon dán jagi Inarilaid teko dovddastusa. Anára gielda ákkastallá válljema dainna, ahte buktá oidnosii nuortalaš giela ja kultuvrra.

  Filmma veahkkin barge olu báikkálaččat eaktodáhtolažžan. Ovdal filbmemiid ollugat ohce filmma várás heivvolaš filbmenbáikkiid ja nuortalaš gálvvuid.

  Katja Gauriloff
  Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi
 • USA lacrosse-speallit olympiijagilvvuide eamiálbmogiid leavgga vuolde

  Riikkaidgaskasaš olympiija lávdegoddi lea dohkkehan, ahte Lacrosse galgá leat valáštallansuorgi olympiijagilvvuin jagi 2028 rájes.

  Dan oktavuođas háliidit Amerihká eamiálbmogat ovddastit iežaset álbmoga, ja levget iežaset leavggain.

  Presideanta Biden doarju dan.

  – Sin máttut leat hutkan dáid gilvvuid. Sii leat ovdánahttán dan. Sii berrešedje beassat oassálastit olympiijagilvvuin, lohká Biden CBS ođđasiidda.

  Lacrosse lea joavkuspeallu spáppain, man eamiamerihkálaččat leat doaimmahan ovdalgo vuosttaš vilgesolbmot jovde dohko.

  Innendørs lacrosse, Six Nations
  Foto: AP
 • Biden áiggošii njulget ovddeš vearrivuođaid eamiálbmogiid vuostá

  Ikte deaivvadii USA presideanta Joe Biden eamiálbmotnjunnošiiguin Washingtonas.

  Dán čoahkkimis son vuolláičálii šiehtadusa das ahte eamiálbmogiidda galgá šaddat álkit oažžut almmolaš ruhtadeami ja stuorát iešmearrideami mo dát ruđat galget geavahuvvot.

  Historjjálaččat lea stáhta politihkka gáržžidan eamiálbmogiid vuoigatvuođaid ja dagahan bissovaš ekonomalaš vahága sidjiide.

  Šiehtadusa bokte Biden áigu geahččalit njulget ovddeš vearrivuođaid Amerihká eamiálbmogiid vuostá.

  Joe Biden
  Foto: AP