Hopp til innhold

Aili har tilgitt Johan Mikkel

Sametingspresident Aili Keskitalo har akseptert Johan Mikkel Saras unnskyldning. På en pressekonferanse bekreftet hun at samarbeidet fortsetter.

Johan Mikkel Sara og Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Jeg aksepterer unnskyldningen Sara kom med i går på pressekonferansen, sier hun.

Keskitalo åpnet pressekonferansen slik:

- Aksepterer

- Situasjonen er slik: I går ba visepresident Johan Mikkel Sara om unnskyldning. Allerede da karakteristikkene kom på mail, ba han meg om unnskyldning. Også i går kom han med unnskyldning og det har jeg nå akseptert.

E-posten presidenten viser til, ble sendt av Sara 26. januar 2006 til sametingsrådet. Denne uka offentliggjorde NRK Sámi Radio denne e-posten. Dette førte til krise i sametingsrådet.

- Jeg aksepterte Saras unnskyldning allerede i januar 2006, men ettersom innholdet i e-posten ble offentlig nå, endret situasjonen seg. Derfor mente jeg at han også måtte be om unnskyldning offentlig, sier Keskitalo til Sámi Radio.

GULDAL: Aili Keskitalo

Hun sier NSRs parlamentariske leder kjente til e-posten til Sara i januar 2006. Da var Jánoš Trosten parlamentarisk leder.

Gjensidig tillit

Siden klokken 10 har det vært møter mellom partene; både sammen og hver for seg.

Keskitalo fortalte dette om samtalene:

- Drøftingene er gjennomført i en god tone. Samarbeidspartnene har uttrykk tillit til meg. Jeg uttrykker nå den samme tilliten tilbake.

Samarbeidet står fortsatt ved lag, bekreftet presidenten flere ganger.

- For å hindre misforståelser og uklare roller, uavklarte ansvarsforhold, så ser vi behov for en omrokkering av saksområder og fullmakter i sametingsrådet. Det skjer i løpet av kort tid, sier hun.

Presidenten sier dette er nødvendig for at lignende situasjoner ikke oppstår i fremtiden.

- Ingen ting endres

Visepresident Johan Mikkel Sara blir sittende.

GULDAL: Johan Mikkel Sara

- Ingen ting endres. I samtalene har det ikke vært noe tema om jeg skal ut eller ikke. Det blir noen små justeringer i rådet, sier Sara som avviser at han har fått "refs" fra sin sjef.

Sara mener ingen har tapt eller vunnet noe på grunn av krisesituasjonen som oppsto onsdag kveld.

Keskitalo bekrefter at Johan Mikkel Saras stilling i rådet ikke har vært tema under samtalene i dag.

Behov for opprydding

Presidenten sier likevel at det har vært behov for å "rydde opp" i sametingsrådet.

- Hvilke konsekvenser dette får, kan jeg ikke svare nå. Årsaken til at jeg ikke kan svare mer konkret på hva dette innebærer, er at jeg ikke er ferdig med å vurdere ansvarsforhold og fullmakter.

Keskitalo utelukker ikke at dette kan medføre at hun får mer makt.

Korte nyheter

 • Boazodoalli áššehuhtton beanagoddin-áššis

  Stáhtaadvokáhtta lea áššehuhttán boazodoalli, gii heakkahuhtii Ismael Forsblom beatnaga Joatkkas čakčamanus diibmá.

  Nu čállá iFinnmark.

  Forsblom lei njoammilbivddus, go su beana, Kiira, jávkkai. Beana gávdnui báhččon ja goddon geađgge vuolde. Boazoeaiggát dadjá, ahte sus ii lean eará vejolašvuohta go báhččit beatnaga, go beana oaguhii su bohccuid. Ášši bohcidii garra reakšuvnnaid.

  Beatnaga eaiggát ii loga diehtit vuos maid áigu bargat áššiin viidásabbot, muitala son iFinnmárkui.

  Den finske støveren Kiira som ble drept nær Jotka
  Foto: Ismael Forsblom / Privat
 • 257.000 ruvnnu nuorra mátkeeallingründárii

  Sámediggeráđđi juolluda 257.000 ruvnnu doarjjan nuorra mátkeeallingründárii, Ida Jåmai (21). Jåma áiggošii álggahit mátkeealáhusa heasttain, čájehit Raarvihke sámi kultuvrra, árbevierud ja boazodoalo.

  – Juolludeami mihttu lea váikkuhit dasa ahte Jåma sáhttá álggahit sámi mátkeealáhusáŋgiruššama, juoga mii addá birrajagi doaimma, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Ida Marie K. Jåma
  Foto: Jenny krihke Dragsten Bendiksen / nrk
 • Sámediggi juolluda doarjaga guovtti ođđa guollebivdái

  Sámediggeráđđi lea addán doarjaga guovtti ođđa fitnodahkii mat áiguba guolástanealáhussii.

  Bare Tara AS Reaisvuonas lea ožžon 268 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  Grønnum Fisk AS Láhpis lea gis ožžon 300 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  – Mii leat ilus go sáhttit doarjut guokte ođđaásaheami guolástanealáhusas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Fiskebåt
  Foto: Atle Markeng / NRK