Vil stoppe gruve og erklærer samisk selvbestemmelse

Reindriftssamer fra Norge og Sverige bannlyser planlagt gruvedrift for all framtid på Nasafjell i Nordland.

Sara Ajnnak på Nasafjell

DRAMATISK: Sara Ajnnak og reindriftssamer fra Sverige og Norge godtar ikke gruvedrift på Nasafjellet i Nordland.

Foto: Privat

– Vi underkjenner statlig overformynderi og erklærer selvbestemmelse, sier Sara Ajnnak.

Hun representerer et av reinbeitedistriktene på svensk side som bruker det aktuelle området på Saltfjellet i Nordland.

I tillegg har to andre svenske samebyer underskrevet erklæringen. Også Saltfjellet reinbeitedistrikt på norsk side støtter selvbestemmelse.

– Dramatisk handling

– Ja, dette er en drastisk og dramatisk handling. Men for oss er dette siste utvei. Vi kan ikke lenger sitte og se at våre landområder tas fra oss. Vi bannlyser gruvedrift, sier Ajnnak til NRK.

Bakgrunnen er at Elkem vil etablere ei kvartsgruve på Nasafjell. Området ligger like sør for polarsirkelen. Norske myndigheter har allerede godkjent reguleringsplanen. I fjor søkte Elkem om ekspropriasjon av området.

– Vi skal bestemme over våre områder

Samme område brukes av de nevnte reinbeitedistriktene, og samene mener et inngrep der vil være ødeleggende for reindrifta.

– Inntil planene om gruve avskrives vil Nasafjell reguleres etter samisk grunnsyn. Dette er og har vært et samisk område der reindrift fortsatt skal kunne eksistere i framtiden, sier Ajnnak.

Hun forklarer at selvbestemmelse innebærer at det er reindrifta som skal bestemme hvordan området skal brukes.

– Nå tar vi tilbake vår rett til å styre bruken av vår egen mark. Hvis det er noen som vil etablere gruvedrift, så er det oss de må spørre. Sier vi nei, så må det bli slik, sier Ajnnak.

Elkem: – Ønsker å utvinne

Kvartsforekomsten på Nasafjell er blant de aller reneste i verden. Selv om samene nå har erklært selvbestemmelse, påvirker ikke dette Elkems planer.

– Vi søker dialog med reindriftsnæringen for å finne avbøtende tiltak som kan sikre sameksistens mellom næringene, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Karlstad til NRK.

Hun sier Elkem ønsker å utvinne kvartsen til bruk i en global verdikjede for solenergi.

– Utbyggingen vil bidra til flere arbeidsplasser lokalt og sikre arbeidsplassene ved Elkems smelteverk i Norge, sier Karlstad.

Møter myndighetene og Elkem

Allerede kommende tirsdag møter reindriftssamene representanter fra Næringsdepartementet og Elkem. De skal på befaring på Nasafjell.

– Vi kan ikke akseptere at man her skal gå i fjellet og snakke om nye veier og ny gruve. Verken myndighetene eller selskapet kan late som om vi ikke finnes her. Det er rett og slett ikke mulig å etablere slik virksomhet her uten av vi blir presset bort, sier Sara Ajnnak.

Hun er glad for at alle de fire reinbeitedistrikene på begge sider av grensen har stilt seg bak erklæringen om selvbestemmelse.

– Jeg kjenner ikke til andre steder hvor reindrifta har gått til slike handlinger for å verne om områdene sine, sier Ajnnak.

Næringsdepartementet: – Ingen kommentarer

NRK har bedt om kommentarer fra Næringsdepartementet, og har også sendt erklæringen om samisk selvbestemmelse til departementet.

Kommunikasjonssjef Trond Viken svarer kort i en e-post:

– Vi har ingen kommentarer til dette.

Laster kart, vennligst vent...