NRK Meny
Normal

Vil samle språkfolkene i ett stort kraftsenter

Sametingsrådet vil teste ut forslaget om ressurssentre for samiske språk. Nå foreslår de å bruke millionbeløp på pilotprosjekt.

Lars Filip Paulsen

Visepresident Lars Filip Paulsen fortalte om planene i et møte i Tysfjord i går.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Sametingsrådet vil teste ut et forslag om ressurssentre for samiske språk.

– Sametingsrådet har laget et forslag på budsjett for neste år. Der legger vi av 1,5 millioner kroner for å gå videre med pilotprosjektet, sier Sametingets visepresident, Lars Filip Paulsen (H).

I går inviterte visepresidenten sentrale personer og institusjoner i de lulesamiske språkmiljøene for å blant annet diskutere den prekære mangelen på lulesamiske lærere og læremidler.

I møtet lanserte han planene om et pilotprosjekt for å på sikt få på plass ressurssentre for samiske språk.

Tre språkressursentre

Det opprinnelige forslaget kommer fra et regjeringsoppnevnt ekspertuvalg, som foreslår å opprette tre samiske språkressurssentre underlagt Sametinget, ett sørsamisk, ett lulesamisk og ett nordsamisk språkressurssenter.

«Språkressurssentrene skal ha en koordinerende rolle og en rådgiverfunksjon. I tillegg mener utvalget at språkressurssenterne bør ha et ansvar knyttet til blant annet tolking, oversetting, informasjonsarbeid og fjernundervisning», skriver ekspertutvalget i sin utredning Hjertespråket.

Les mer om forslaget her:

Lars Filip Paulsen og innholdet i et lulesamisk språkressurssenter

Slik ser sametingsrådet for seg at innholdet kan være, men vil gjøre noen justeringer i planene.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Veldig realistisk

Det er dette forslaget Sametinget nå vil jobbe videre med.

– Hvor realistisk er det å få på plass et slikt senter?

– Det er veldig realistisk. Hvis de lulesamiske språkmiljøene ønsker det, så vil vi jobbe videre med innholdet i ressurssenteret, svarer visepresident Lars Filip Paulsen.

Han ser for seg at pilotprosjektet kan knyttes opp mot det lulesamiske senteret Árran.

– Det enkleste er å teste dette ut én plass for å se resultatene etter to-tre år.

Sametingsråden forteller at han fikk en gode innspill i gårsdagens møte.

– Det var veldig mange gode tilbakemeldinger om at dette er en god idé, men at det kanskje trengs noen justeringer.

Lars Magne Andreassen

Direktør for det lulesamiske senteret Árran, Lars Magne Andreassen, mener at det trengs et krafttak for det lulesamiske området.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Ikke blitt hørt

Én av institusjonene som deltok på møtet var det lulesamiske senteret Árran, som støtter regjeringens forslag fullt ut.

– Det som trengs i lulesamisk område er nemlig et krafttak, et løft. Både at det tilføres ressurser, at tiltakene er målrettet og at vi også kan samarbeide om dette, sier direktør Lars Magne Andreassen.

Han understreker at planene enda må ses nærmere på, blant annet innholdet i senteret.

– Ideen om at vi må ta et krafttak for språket støtter jeg fullt ut, så kan man diskutere en del av innholdet som ble foreslått.

Han understreker at Árran har jobbet for å ta på seg ansvaret for mye av innholdet i det foreslåtte senteret.

– Det lulesamiske senteret Árran eksisterer allerede, og har i årevis bedt om ekstra ressurser nettopp for å gjøre mye av det arbeidet som ble foreslått. Uten at vi er blitt hørt.