Hopp til innhold

Vurderer hastetiltak: – Ekstrem mangel på lærere

Myndighetene vil sette i gang hastetiltak for å få flere lulesamiske lærere: Egen lulesamisk lærerutdanning – pluss et lukrativt stipend.

Samiskundervisning - illustrasjonsfoto

Det vil være færre lulesamiske lærere dersom myndighetene ikke tar tak. Illustrasjonsfoto.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Fylkesmannen i Nordland frykter at barn ikke vil få undervisning i lulesamisk om noen få år. Nå vil de sette i gang hastetiltak for å unngå dette.

– Det er ekstrem mangel på lulesamisk lærere, sier Kevin Johansen, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Nordland, når han skal beskrive problemet.

Mangelen er mye høyere for lulesamisk enn for sørsamisk og nordsamisk, forklarer Johansen, og understreker at det derfor må settes i gang strakstiltak, spesielt på det lulesamiske området.

– Hvis det ikke settes i gang tiltak nå, så risikerer vi at lulesamiske elever ikke vil få undervisningen som de har rett på. Det skjer på mindre enn ti år.

– Må gjøres nå

–Tiltakene må settes i gang nå. Vi har ikke noen år på oss. Det må gjøres straks.

Hvis man tar utgangspunkt i dagens elevtall vil det være behov for 15 flere lulesamisktalende lærere de neste ti årene, viser beregningene til Fylkesmannen i Nordland.

Kevin Johansen

Seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Nordland, Kevin Johansen, innkaller til møte om planene.

Foto: Sander Andersen

Egen utdanning og stort stipend

De som ønsker å bli lulesamiske lærere i dag, vil måtte ta en lengre utdanning enn andre lærere for å lære seg samisk språk.

Nå setter de i gang to strakstiltak for å løse utfordringene.

– Det ene tiltaket er å opprette en egen lulesamisk lærerutdanning som etter planene starter høsten 2018, sier Kevin Johansen, og legger til:

– Men vi er også avhengige av å få søkere til en slik utdanning for å lykkes. Der jobber vi iherdig for å få i gang et spleiselag sammen med Sametinget, fylkeskommunen og kommunene, der det tilbys gode stipendordninger til de som tar utdanningen.

– Hvor stort blir stipendet?

– Vi ser for oss et system på mellom 100.000 og 200.000 kroner i året i stipend.

Nå inviterer Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med Sametinget og Nord universitet, til et infomøte 26. september i Hamarøy om lærerutdanningen og rekruttering

Korte nyheter

 • Dihtorat hállet dál julevsámegiela

  Les på norsk.

  Romssa universitehta almmuha ođđa hállansyntesa julevsámegillii. Dan dieđihit preassadieđáhusas.

  Hállansyntesa lea funkšuvdna mii jitnosit lohká teavstta digitála rusttegis ja lea deaŧalaš veahkkeneavvu olbmuide geain leat lohkan- ja čállinváttisvuođat dahje oaidninváttut.

  - Sámegielat leat ceavzán dáruiduhttima danne go mii leat hállan dáid gielaid bearrašiiddámetguin priváhta ruovttuin. Odne oažžu rusttegiid giella eambbo ja eambbo saji dákkár oktavuođain. Ruovttus mun jo hálan Sirin iPhones, Sonos-skájanasan ja iežan biillain, ja hálan dárogiela ja eŋgelasgiela dáid rusttegiin, dadjá Inga Lill Sigga Mikkelsen, váldoinšenevra Divvun giellabálvalusas UiTs.

  Hállansyntesa bokte sávvet ahte sáhttet leat mielde seailluheamen julevsámegiela.

  - Go mii dál almmuhat julevsámegielat hállansyntesa de lea dat stuorra lávki rivttes guvlui ja ovdáneapmi mii addá munnje doaivaga boahtteáigái, dadjá Mikkelsen.

  Almmuheapmi lea Stormen sámi guovddážis Bådådjos geassemánu 25. beaivvi.

  Språkviter Inga Lill Sigga Mikkelsen.
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Datamaskiner kan for første gang snakke på lulesamisk

  Loga sámegillii.

  Universitetet i Tromsø lanserer en ny talesyntese på lulesamisk. Det opplyser de i en pressemelding.

  Talesyntese er en funksjon som leser opp tekst på din digitale enhet og er et viktig hjelpemiddel for personer med lese- og skrivevansker eller synsutfordringer.

  – De samiske språkene har overlevd fornorskningen fordi vi har snakket språkene med familiene våre i private hjem. I dag får apparaters språk større og større plass i slike sammenhenger. Hjemme hos oss snakker jeg allerede med Siri på iPhone, en Sonos-høytaler og med bilen min, og jeg snakker norsk og engelsk med disse apparatene, sier Inga Lill Sigga Mikkelsen, overingeniør i Divvun ved UiT.

  Gjennom talesyntesen håper de å kunne bidra til å bevare det unike språket.

  – Det at vi nå lanserer en lulesamisk talesyntese er derfor et stort skritt i riktig retning og en utvikling som gir meg håp for fremtiden, sier Mikkelsen.

  Lanseringen skjer på Stormen samiske senter i Bodø 25. juni.

  Språkviter Inga Lill Sigga Mikkelsen smiler
  Foto: JUNE BJORNBACK / JUNE BJORNBACK
 • Arván 51,1 millimehter ovtta jándoris

  Les på norsk.

  Maŋimuš jándora lea arván garrasit Davvi-Romssas ja muhtin guovlluin Finnmárkkus.

  Doppe gos arvvii eanemusat lei Cuokcavuonas Láhpi suohkanis. Doppe mihtiduvvui 51,1 millimehter arvi ovtta jándoris.

  Čuovvovaččat arvvii Nuortarávnnjis Ráisavuonas 49,6 millimehter.

  Dan dieđihit meteorologat Xs.

  Arvá ain máŋga guovlluin, muhto ii seamma ollu, čállet sii.

  Regn 19.-20. juni 2024
  Foto: Meteorologene