Vurderer hastetiltak: – Ekstrem mangel på lærere

Myndighetene vil sette i gang hastetiltak for å få flere lulesamiske lærere: Egen lulesamisk lærerutdanning – pluss et lukrativt stipend.

Samiskundervisning - illustrasjonsfoto

Det vil være færre lulesamiske lærere dersom myndighetene ikke tar tak. Illustrasjonsfoto.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Fylkesmannen i Nordland frykter at barn ikke vil få undervisning i lulesamisk om noen få år. Nå vil de sette i gang hastetiltak for å unngå dette.

– Det er ekstrem mangel på lulesamisk lærere, sier Kevin Johansen, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Nordland, når han skal beskrive problemet.

Mangelen er mye høyere for lulesamisk enn for sørsamisk og nordsamisk, forklarer Johansen, og understreker at det derfor må settes i gang strakstiltak, spesielt på det lulesamiske området.

– Hvis det ikke settes i gang tiltak nå, så risikerer vi at lulesamiske elever ikke vil få undervisningen som de har rett på. Det skjer på mindre enn ti år.

– Må gjøres nå

–Tiltakene må settes i gang nå. Vi har ikke noen år på oss. Det må gjøres straks.

Hvis man tar utgangspunkt i dagens elevtall vil det være behov for 15 flere lulesamisktalende lærere de neste ti årene, viser beregningene til Fylkesmannen i Nordland.

Kevin Johansen

Seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Nordland, Kevin Johansen, innkaller til møte om planene.

Foto: Sander Andersen

Egen utdanning og stort stipend

De som ønsker å bli lulesamiske lærere i dag, vil måtte ta en lengre utdanning enn andre lærere for å lære seg samisk språk.

Nå setter de i gang to strakstiltak for å løse utfordringene.

– Det ene tiltaket er å opprette en egen lulesamisk lærerutdanning som etter planene starter høsten 2018, sier Kevin Johansen, og legger til:

– Men vi er også avhengige av å få søkere til en slik utdanning for å lykkes. Der jobber vi iherdig for å få i gang et spleiselag sammen med Sametinget, fylkeskommunen og kommunene, der det tilbys gode stipendordninger til de som tar utdanningen.

– Hvor stort blir stipendet?

– Vi ser for oss et system på mellom 100.000 og 200.000 kroner i året i stipend.

Nå inviterer Fylkesmannen i Nordland, i samarbeid med Sametinget og Nord universitet, til et infomøte 26. september i Hamarøy om lærerutdanningen og rekruttering