Tana Høyre: – Norske fengsler duger dårlig for samer

– Også kriminelle samer har krav på rettsvern. Det oppnår de ikke alltid i norske fengsler, sier varaordførerkandidat og programkomiteleder Tone Orvik Kollstrøm i Tana Høyre.

Tone Orvik Kollstrøm foran Indre Finnmark tingrett

Siden Indre-Finnmark tingrett ligger i Tana, vil det være naturlig at et eventuelt samisk fengsel også blir lokalisert hit, sier Høyres ordførerkandidat Tone Orvik Kollstrøm som her står foran tinghuset.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er en enstemmig programkomite som mener at det nå er på tide med et eget samisk fengsel.

Trondheim fengsel

– I dagens fengsler er det få ansatte som har nødvendig kompetanse i samisk språk og kultur, mener Tana Høyre.

Foto: Anniken Sande / NRK

– Her må alle ansatte beherske samisk språk. Men også kompetanse i samisk kulturforståelse er viktig, forklarer Tone Orvik Kollstrøm.

Hvorfor?

– Å bli satt i fengsel er en stresset situasjon for veldig mange personer. Selv om kanskje alle i Norge forstår norsk, er det ikke sikkert at man klarer å forklare og uttrykke seg like godt på norsk som på sitt eget morsmål, samisk, svarer Kollstrøm.

Tana er et naturlig stedsvalg

Lokalpartiets program er nå til trykking og vil bli presentert på stand i neste uke på Lagnesmarkedet i Tana. Og nettopp Tana vil etter deres mening også være naturlig stedsvalg for et samisk fengsel.

– Siden Indre-Finnmark tingrett ligger ligger i Tana, er det naturlig at også det samiske fengselet blir plassert her, svarer Kollstrøm.

Lokalpartiet foreslår i tillegg etablering av Indre-Finnmark lagmannsrett lokalisert til Tana.

  • HØR:

Kollstrøm understreker at det samiske fengselet ikke skal være i konkurranse med andre etablerte fengsler, men skal komme som et supplement.

– I tillegg til å gi bedre rettsvern for samisktalende, vil det også avhjelpe de lange soningskøene som vi har i Norge, forklarer Kollstrøm.

– Velkommen etter

Ingrid Smuk Rolstad

Jeg håper at Tana Høyre får et bedre svar fra justisministeren enn det jeg fikk da jeg i 2004 fremmet ideen om et samisk fengsel, sier daværende ordfører Ingrid Smuk Rolstad (Ap).

Foto: Frank Ingilæ, Tana historielag

Tanken om et eget samisk fengsel er ikke ny. Ideen er blitt fremmet allerede i 2004 av daværende Arbeiderparti-ordfører Ingrid Smuk Rolstad.

– Både samisk og norsk er likeverdige språk i Norge, og det tilsier at også den samiske befolkningen har rett til å bli behandlet likeverdig og få bruke sitt eget språk i alle sammenhenger, også i soningssammenheng, forklarte Rolstad i 2004.

  • HØR:

– Argumentene som jeg den gang førte, er like aktuelle i dag, svarer hun nå. Derfor er hun glad for at Tana Høyre fremmer ideen hennes på nytt.

– Jeg håper at de lykkes med dette bedre enn det jeg gjorde. Det vil føre til bedre soningshverdag for innsatte hvis de får bruke sitt eget morsmål i fengselet, svarer Smuk Rolstad.

Får støtte

Jo Inge Hesjevik

Leder i Finnmark Høyre: – Ideen er god, men dette må også sees i forhold politifaglige behov, svarer Jo Inge Hesjevik.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Men i 2004 ble ideen om samisk fengsel kontant avvist av daværende justisminister Knut Storberget (Ap).

I 2013 kom en ny forskningsrapport som konkluderte med at det ikke er likestilling i norske fengsler .

Leder i Finnmark Høyre Jo Inge Hesjevik synes derfor at et eget samisk fengsel vil være en god løsning.

– Det er på høy tid. I dag er det vanskelig å skaffe nødvendig samisk kompetanse i eksisterende fengsler overalt der man trenger det. Og skal vi klare det, så må man på en eller annen måte samle dette under ett tak, svarer Hesjevik.

Han vil sammen med Tana Høyre jobbe for å få ideen realisert.

Første skritt blir å overbevise moderpartiet hvorfor dette er en god tanke, sier Hesjevik.