Ikke diskutert eget samisk fengsel

I begynnelsen av 2000-tallet ble det foreslått å tilrettelegge for et eget samisk fengsel – det ble ikke tatt opp til diskusjon.

Håndjern

Et eget samisk fengsel ble avvist av myndighetene. Heller ikke Sametinget har tatt diskutert spørsmålet. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Myndighetene fulgte ikke opp arbeidsgruppen, som ble satt sammen av tidligere ordfører Ingrid Smuk Rolstad da hun var ordfører i Tana kommune.

Arbeidsgruppen skulle vurdere samiske innsattes situasjon i norske fengsel, og kom fram til at det var behov for et eget samisk fengsel. Myndighetene var ikke enige i vurderingen, forteller Smuk Rolstad til NRK.

– Viktig å tilrettelegge

Heller ikke Sametinget har tatt opp spørsmålet.

– Sametingsrådet har ikke tatt opp et eget samisk fengsel til vurdering. Vi tror at det er viktig å tilrettelegge forholdene slik at det blir likeverdige forhold for samiske innsatte som for andre innsatte, sier sametingsråd Silje Karine Muotka til NRK.

Silje Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener det viktigste er å tilrettelegge for samiske innsatte slik at soningstiden blir likestilt. (Bildet er fra en tidligere anledning.)


Hun sier at den typen rettelegging gjøres sammen med Kriminalomsorgen region nord.

– Vi har over tid hatt en arbeidsgruppe, som har jobbet med disse sakene, og vi deltar gjerne i slike arbeidsgrupper for å prøve å finne løsninger, legger hun til.

Kunnskap veien å gå

Muotka mener at kunnskap om samisk språk og kultur blant fengselsansatte er et skritt i riktig retning.

I 2013 kom en forskningsrapport som konkluderte med at det ikke er likestilling i norske fengsel.