Hopp til innhold

Berit Margrethe gir stemmen sin til partiet som vil at byen blir mer samisk

– Jeg ønsker at politikere må tenke over hva de skal gjøre med det samiske i min kommune, sier hun.

Berit Margrethe Aslaksdatter Sara

UTFORDRER: Berit Margrethe Aslaksdatter Sara mener det ville vært en forsoning om Sør-Varanger underskrev en samarbeidsavtale med Sametinget.

Foto: Privat

Valget nærmer seg med stormskritt, og Berit Margrethe Aslaksdatter Sara (46) i Sør-Varanger er tydelig på sin Facebook status;

«Min stemme går til det partiet i Sør-Varanger som vil jobbe iherdig for å få på plass en samarbeidsavtale med Sametinget dette året

– Samarbeidsavtalen hadde vært veldig bra for samene i Sør-Varanger. Det ville vært en forsoning mot tidligere tider, sier hun.

Positiv ordfører

Sør-Varanger står utenfor samisk språkforvaltningsområde. Det ville sidestilt samisk og norsk.

Nå vurderer de om de skal styrke det samiske på et annet vis, ved å undertegne en samarbeidsavtale med Sametinget. Dette er en frivillig avtale.

En slik avtale har allerede fire bykommuner underskrevet; Tromsø, Oslo, Bodø og Alta. Tidligere ordfører i Tromsø, har beklaget seg over en dårlig prosess i Tromsø, før de fikk undertegnet en slik avtale.

Rune Rafaelsen

POSITIV; - Det er ikke unaturlig å ha en samarbeidsavtale mellom Sør-Varanger og Sametinget, sier ordfører, Rune Rafaelsen. Han presiserer at han ikke kjenner de andre byenes avtaler, men at han allikevel er positiv.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Og ordføreren i Sør-Varanger er positiv til en slik byavtale.

– Det er ikke unaturlig å ha en samarbeidsavtale med Sør-Varanger. De eldste funnene av samisk opprinnelse, er gjort her. Vi er en samisk kommune, sier ordfører Rune Rafaelsen (Ap).

Sør-Varanger sameråd villig

Tirsdag denne uken drøftet Sør-Varanger Sameråd saken. De skal ivareta det samiske i kommunen.

– Det hadde vært fint å få vite litt mere om hvordan Sametinget har jobbet mot andre kommuner, sier leder i Sør-Varanger Sameråd, Marianne Vollmann Magga.

Ansiktsbilde av Mariann Wollmann Magga i kofte utendørs

LEDER SAMERÅD; Marianne Wollmann Magga leder Sør-Varanger Sameråd. Nå venter hun på et møte med Sametinget i oktober for å få råd og veiledning til en prosess rundt en samarbeidsavtale.

Foto: Åse Pulk / Sametinget

Saken har ikke vært til behandling i kommunestyret foreløpig. Det neste skrittet blir å ha et møte med Sametinget i oktober. Dette er for å få råd om en eventuelt fremtidig politisk prosess for å lande en slik avtale.

Og Sametinget er positiv til dialog.

– Vi ønsker en reel vilje fra politikerne. Vi vil ikke inngå en intensjonsavtale med noen som ikke vil. Dette er avtaler som skal fylles med innhold, sier Silje Karine Muotka (NSR) i Sametingsrådet.

Drømmer om et Samisk Hus

– Tenk om man på sikt kunne fått også et Samisk Hus i Sør-Varanger slik de har andre steder. Her kunne det vært forskjellige arrangementer og aktiviteter, sier Berit Margrete entusiastisk.

Hun har to barn, der den ene går på grunnskolen. Nærheten til kultur og egen identitet er viktig fikk hun tydelig se, da den yngste fikk være med i et joikeprosjekt som skal styrke barns og unges identitet.

JOIKEPROSJEKT SØR VARANGER

JOIKEPROSJEKT; Joikeprosjektet i Sør-Varanger har vært populært blant barn og unge. Her fra en konsert på Kirkenes skole.

Foto: ANNEMARIE KJELDSØ

Korte nyheter

 • Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

  Miljødirektoratet åpner ikke for felling av bjørn i regioner der bestanden ligger under Stortingets bestandsmål. De har derfor besluttet at det ikke åpnes for lisensfelling av bjørn i Troms og Finnmark. Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge.

  Bjørn
  Foto: Arne Nævra / Nævra, Arne
 • Eat galgga hilgut demokratiija

  Arendalsváhkku duorastatbeaivvi deaivvadeigga stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka lávvoságastallamii.

  Fáttat ledje: searvadahttin, demokratiija ja cielaheapmi.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka muitala ahte lei buorre ja mávssolaš ságastallan.

  – Moai gávnnaheimme ahte eat ábut hilgut demokratiija, ja ahte fertet ain bargat sihkkarastit ahte buohkain lea olahanmuddu demokráhtalaš kanálaide, dadjá Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte sihke son ja Muotka berošteaba mo demokratiija galgá suddjet ja fuolahit ahte olbmot servet ja dovdet ahte sii leat fátmmastuvvon.

  – Lea dađibahábut nu ahte oaidnit ahte demokratiija lea máŋgga sajiin máilmmis hedjonan, muhto davviguovlluin ja Norggas lea ain buori dilis.

  Muhto goappašagat leaba ovtta oaivilis ahte luohttámuš ii leat juoga maid galgá atnit diehttelassan, ja dainna ferte čađat bargat.

  – Buot politihkalaš álbmotválljejuvvon orgánat fertejit bargat bisuhit álbmoga luohttámuša. Mii fertet bargat sihkkarastin dihte ahte álbmot geavahit sin jienastanrievtti, ja ahte lea buorre dadjamuškultuvra, deattuha Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte vaikko lohket ahte Norgga almmuhanfriddjavuohta lea buorre, de deattuha son ahte gávdnojit maid olu hástalusat dadjamuškultuvrras.

  – Erenomážit minoritehtaide ja sápmelaččaide, čilge son.

  Sihkkarastit buori dadjamuškultuvra mas buohkat dovdet iežaideaset oadjebassan lea juoga mii lea dehálaš sihke Muotkai og Gharahkhanii.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget
 • Kan ikke ta demokratiet for gitt

  Torsdag under Arendalsuka møttes stortingspresident Masud Gharahkhani og sametingspresident Silje Karine Muotka til lávvudialog.

  Temaene var: inkludering, demokrati og hatytringer.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka forteller at det var en god og meningsfylt samtale.

  – Vi kom frem til at vi ikke må ta demokratiet for gitt, og at det fortsatt er en jobb å gjøre for å sikre at alle har tilgang til demokratiske kanaler, forteller hun.

  Gharahkhani opplyser at de begge var opptatt av hvordan man kan ta vare på demokratiet, og sørge for at folk deltar og føler seg inkludert.

  – Det er dessverre sånn at mange steder i verden ser man at demokratiet har hatt en tilbakegang, mens i norden og i Norge holder vi stand.

  Men begge er enige om at tillit ikke er noe man kan ta for gitt, og at det stadig må jobbes med.

  – Alle politiske folkevalgte organer må jobbe med tilliten hos de som deltar og stemmer ved valg. Vi må jobbe for å sikre at folk benytter seg av stemmeretten sin, og at man har en god ytringskultur, understreker Muotka.

  Gharahkhani forteller at man sier at ytringsfrihetens kår i Norge er bra, men han understreker at det også finnes en del utfordringer med ytringskulturen.

  – Spesielt for minoriteter og samer, informerer han.

  Det å sørge for en god ytringskultur hvor alle kan føle seg trygg er noe både Muotka og Gharahkhani er opptatt av å jobbe videre med.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget