NRK Meny
Normal

Styrker samiske barns og unges identitet i Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune har de siste fem årene jobbet for å styrke identiteten til samiske barn og unge. Kulturskolen har samarbeidet med barnehager og skoler om et joikeprosjekt, som alle har fått være med på, forteller Annemarie Kjeldsø fra kulturskolen.

Berit Alette Mienna, Halvdan Nedrejord og Annemarie Kjeldsø

Joikeprosjektet på skolene og i barnehagene i Sør-Varanger har pågått i fem år. På bildet fra venstre joikeinstuktør Berit Alette Mienna, musiker Halvdan Nedrejord og prosjektleder Annemarie Kjeldsø. Prosjektet avsluttes med at 180 barn opptrer på Kirkenes skole i begynnelsen av juni

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Det er Sør-Varanger kulturskole som driver prosjektet og har prosjektlederen. Kulturskolens Annemarie Kjeldsø forteller at dette kom igang fordi kulturskolen ikke hadde noe tilbud til samiske barn og unge fra deres egen kultur. Prosjektet startet med ønske om å bidra til å styrke oppvekstmiljøet for samiske barn og unge i kommunen, på et varig grunnlag. Dette er et samarbeidprosjekt mellom skoler, barnehager og det lokale kulturlivet i Sør-Varanger.

Kulturskolen har fått en stilling i samisk kulturfag 2016

Fra 2016 er prosjektet over i et fast tilbud, gjennom en fast stilling, i kulturskolen i samisk kulturfag. Denne stillingen har Annemarie Kjeldsø, som har ledet joikeprosjektet i snart fem år. I den faste stillingen skal modellen videreføres og implementeres.

Annemarie Kjeldsø arbeider nå med å løfte joikeprosjekt-modellen til nasjonalt nivå, og søker samarbeidspartnere til et forskningsprosjekt. Kulturskolen ønsker å få andre kommuner utenfor samisk språkforvaltningsområde til å bli med på et slikt prosjekt.

Inkluderer alle barn og unge i undervisningen

Kjeldsø forteller at kulturskolen har vært på skolene i kommunen. De har hatt undervisningsopplegg på Sør-Varanger videregående skole, Sandnes skole og den samiske barnehagen. Nå er hele 16 virksomheter med på prosjektet. (Tekst fortsetter under bildet).

Joikeprosjektet i Sør-Varanger

Joikeprosjektet i Sør-Varanger har vært populært blant barn og unge. Her fra en konsert på Kirkenes skole

Foto: Annemarie Kjeldsø

Alle har fått lære litt samisk og de har fått kunnskaper i joik, og de har også selv fått joike etter å ha fått opplæring til dette. Kulturskolen har hatt samarbeid med Berit Alette Mienna og Halfdan Nedrejord i dette prosjektet. Hun er pedagog, utdannet lærer, så hun kjenner til skolens krav til undervisningsopplegg, og det gjelder også barnehager. Nedrejord er musiker.

De som er utenfor det samiske forvaltningsområde opplever oftest at det har vært i brudd i tradisjonsoverføringen av samisk kultur, joik og språk. Dette er det prosjektet prøver å ta tak i. Derfor er det utviklet en samarbeidsmodell som kalles «Sør-Varangermodellen».

Samarbeid med samisk foreldrenettverk

En viktig samarbeidspartner for prosjektet er Samisk foreldrenettverk i Sør-Varanger. Forankring i det lokale samiske miljøet er grunnleggende viktig for kulturskolens, og arbeidets legitimitet.

Prosjektet er unikt fordi det er en modell som omfatter flest norsktalende samer, og som har utviklet en metode som ivaretar språk, kultur og arenabygging blant samiske barn og unge, og samordner tilbud i skoler, barnehager og kulturskolen med utgangspunkt i lokale forhold.

Finansieringen har vært på plass de fem årene

Joikeprosjektet er i løpet av disse årene støttet eksternt av Finnmark Fylkeskommune, Sametinget, Norsk kulturråd og Utdanningsdirektoratet. Sametinget har vært en viktig bidragsyter, og støttet prosjektet alle de årene det har pågått.