NRK Meny
Normal

Vil ha permanente unntaksregler

Båter over 15 meter kan i utgangspunktet ikke fiske innenfor fjordlinjen. Men nå skal det vurderes permanente regler som gir dispensasjonsadgang.

Tråler

Per i dag finnes det ingen begrensning på hvor store båter som kan få dispensasjon til å fiske innenfor fjordlinja.

Foto: Kystvakten

Amund Drønen Ringdal

Statssekretær Amund Drønen Ringdal i Nærings- og fiskeridepartementet svarer på kritikken fra Øst-Finnmark regionråd.

Foto: Regjeringen

Dette opplyser Nærings- og fiskeridepartementet til NRK Sápmi. Svaret kommer som følge av kritikken fra Øst-Finnmark regionråd.

– Regjeringens fiskeripolitikk bekymrer , fortalte lederen i regionrådet, Frank Ingilæ, i går. I dag skal de ha et møte med departementet om saka.

Regionrådet mener at departementet er for slepphendt med å gi dispensasjoner fra forbudet mot båter over 15 meter å fiske innenfor fjordlinja .

Da fiskeriminister Elisabeth Aspaker er på reise, har hun ikke hatt anledning til å kommentere saka. Men hennes statssekretær, Amund Drønen Ringdal, viser til anbefalinger som de har fått fra Fjordfiskenemnda i mai i år.

Fjordfiskenemnda anbefalte at unntakene fra fjordlinja ble videreført for i år, men begrenset til fartøy som er under 90 fot (27,43 meter).

Statssekretæren forteller at departementet har videreført tidligere unntak, men uten den begrensning som Fjordfiskenemnda hadde anbefalt.

– Den anbefalte begrensninga er en endring som krever høring. En slik høring er nå under forberedelse. Nemnda arbeider videre med saken, med sikte på å komme med et råd om permanente regler, svarer statssekretær Amund Drønen Ringdal.

Tidkrevende arbeid

Geir Tommy Pedersen

Fjordfiskenemnda skal plassering av de fjordlinjer som angir hvor det er forbudt å fiske for fartøy over 15 meter, samt hvilke unntak som er hensiktsmessige, forteller leder Geir Tommy Pedersen.

Foto: Norske Samers Riksforbund (NSR)

Leder i Fjordfiskenemnda, Geir Tommy Pedersen, bekrefter at de er i gang med dette arbeidet.

– Dette er et tidkrevende arbeid, og vi kan derfor ikke love noen ferdigstillelsesdato, svarer Pedersen.

Fjordfiskenemnda vil gå systematisk til verks fra fjord til fjord i sitt mandatområde.

– Vi starter med Varangerfjorden og Tanafjorden i Øst-Finnmark. Foruten innsamling av skriftlig materiale, vil vi også arrangere åpne folkemøter om saka, forteller Geir Tommy Pedersen.

Leveringsforpliktelser

Men det er ikke bare dispensasjonspraksisen som bekymrer Øst-Finnmark regionråd. Det gjør også manglende levering av fisk til fiskebruk i Finnmark.

Dersom leveringsforpliktelsene ikke blir overholdt, mener regionrådet at den tildelte kvoten skal tilbakeføres til det lokalsamfunnet det var ment til.

Statssekretæren viser i den forbindelse til Sjømatindustriutvalget som skal gi sin innstilling innen utgangen av 2014.

– Vi mener at det kan være hensiktsmessig å se nærmere på ordningen med leveringsvilkår i forbindelse med oppfølgingen av Sjømatindustriutvalget, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal i Nærings- og fiskeridepartementet.